Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Informasjon om Korona

1.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse

Kommunalt vedtak, Karanteneregler – Vedtak PS 37/20 
Gjelder fra og med 1/4 2020 til og med 7/4 2020

25.3.20 - Fornying av lokal karantenebestemmelse

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Lebesby den 24.3.2020 følgende vedtak, som oppfølging fra tidligere vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Lokal bestemmelse om karantene - korrigert dato for tilbakevirkende kraft

Ved en feil er det oppgitt feil dato for tilbakevirkende kraft i den lokale bestemmelsen. Korrekt dato skal være 13. mars, ikke 10. mars slik det var skrevet.
Feilen korrigeres i tidligere innlegg, samt i lokale oppslag. 
 

24.3.20 - Statusoppdatering omkring Koronaviruset

Vi er fortsatt i den situasjonen at koronaviruset ikke er påvist i Lebesby kommune pr. 24.03.20. Det foreligger heller ikke mistanke om dette fra smittevernslegen på nåværende tidspunkt.

Logo - Corona

20.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi

Vi har fortsatt ikke påvist smitte av korona-viruset i Lebesby kommune så langt vi kjenner til.

Logo - Corona

18.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi

Det er per i dag 18/3 ikke registrert noen med koronasmitte i vår kommune. Vi ser også at påvist smitte i Finnmark foreløpig er på et lavt nivå. Vi må fortsette å være tro mot rådene og bestemmelsene som har kommet slik at vi klarer å begrense spredningen.

Pålegg fra Helsedirektoratet - stenging av virksomheter

Som følge av pålegg fra Helsedirektoratet er Fysioterapitjenesten og Kommunepsykologtjenesten stengt for publikum. Kommunespykologen har hjemmekontor.
Hun tar samtaler med pasienter og andre fagfolk over telefonen.
For kontaktinformasjon m.v. trykk her

 

Koronatelefon for barn og unge i Lebesby og Gamvik kommuner - 468 37 175

Opplever du som barn eller ungdom bekymring, angst eller stress knyttet til virusutbruddet? Foreldre som er usikre på hvordan de skal snakke med barn kan også ta kontakt.Ta kontakt med kommunepsykologen på telefon 468 37 175. 
Åpen hverdager kl 13:00 -15 :00

Logo Koronatelefon[1]

Lokal Korona telefon - 979 90 950

Lebesby kommune har opprettet en lokal Koronatelefon. Her kan innbyggere få råd og veiledning omkring spørsmål knyttet til Korona. 
Kommunen ønsker også å få registrert de som sitter i hjemmekarantene.
Telefonen er betjent hverdager kl. 0800 - 1530. 

Her kan du få hjelp

I samarbeid med «av og til» er det utviklet en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.