Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs-risiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematur fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år. 
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les mer om influensavaksinen hos Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/ 

Hvor kan du få vaksinen?

Ta kontakt med helsestasjon eller legekontoret for informasjon om drop-in tider på helsestasjon. For timebestilling kontakt helsestasjon. Det er også mulig å få influensavaksinen hos fastlegen din ved legetime. 

Planlagte drop-in tider på helsestasjon: Mandag 16.10.2023, Torsdag 19.10.2023, Fredag 20.10.2023 og Mandag 23.10.2023 fra kl 12:00 til 14:00.

Planlagte drop-in tider på helsesykepleierkontoret i Lebesby: Tirsdag 17.10.2023 fra kl. 11:00 - 12:30, Tirsdag 31.10.2023 og Tirsdag 14.11.2023 fra kl. 11:00 til 13:00

Ny, oppdatert koronavaksine er tilgjengelig.

Koronavaksine kan du få på helsestasjon, mens influensavaksine kan du få både på helsestasjon og legekontoret.

Husk at koronavaksine og influensavaksine kan settes samtidig.

For mer informasjon om koronavaksinering høsten 2023:
https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Pris

Koronavaksinen er gratis

Influensavaksine:
over 65 år og risikogruppe: kr. 200.-
Andre: kr. 300
Barn: gratis

Kontaktinformasjon

Helsestasjon tlf/SMS: 97 99 08 90
Legekontoret tlf: 97 99 09 40