Oppvekstsenteret kan tilby følgende plasser
Barnehage                         Skolefritidsordning
9,5 timerdag                       Helårsplass etter skoletid
6 timerdag                          Halvårsplass etter skolestid

Ved ledig kapasitet kan en tilby
Barnehage                         Skolefritidsordning
Deltidsplass                       Månedsplass
Korttidsplass                      Ukesplass
Dagbarn                             Dagplass
                                         Dagplass når skolen er stengt og barnehagen er åpen
Åpningstid
Barnehage                         Skolefritidsordning
kl. 06.15- kl. 16.15.            kl. 12.15 – kl. 16.15
Mandag – Fredag                Mandag – Fredag
01.august – 31.juli               Følger skoleruta

Opptak
SFO ved behov. Opptak gjelder for ett barnehage-/skoleår.
Søknadsfrist den 1. mars for hovedopptaket. 
Ved ledige plasser er det opptak fortløpende.

Betalingssatser vedtatt mars 2015
 

Rektor             Johnny Myhre
Avd.leder        Margunn Birkeland

Besøksadresse
Lebesby bygdetun
9740 Lebesby

Telefon rektor 78 49 95 90
Telefon sfo      78 49 93 71