Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Informasjon om Korona

19

Viktig! Har du vært på Hammerfest sykehus etter 8. oktober må du lese denne.

Innbyggere som har vært på sykehuset etter 8.oktober oppfordres til å gå i 10 dagers karantene

Det vises til pågående smitteutbrudd Covid-19 ved Hammerfest sykehus, og den pågående smittesporing som sykehuset har iverksatt. Flere ansatte ved sykehuset har de siste dagene fått påvist smitte, og sykehuset stenger ned store deler av drift.

Inntil sykehuset har fått avklart omfanget av situasjonen, ber Lebesby kommune innbyggere som har vært på sykehuset etter 8. oktober om å ta telefonisk kontakt med lokal koronatelefon, telefon 97 99 09 50. Vi ønsker å være i forkant og få en oversikt over innbyggere som potensielt kan ha vært utsatt for smitte.

Informasjon til befolkningen i forbindelse med økt Koronasmitte i Finnmark - Kommunelegen informerer!

Som mange sikkert har fått med seg har det i det siste blitt en klar økning av Koronasmitte i Finnmark. 
Det er påvist smitte i Sør-Varanger, Porsanger, Alta og Hammerfest kommune den siste uken.

Smittesporingsteam

Smittesporingsteam i Lebesby kommune

Vi har så langt ikke hatt noen kjente tilfeller av Koronasmitte i kommunen vår. Men vi har likevel full fokus på den pågående pandemien, og gjør det vi kan for å best mulig kunne håndtere en situasjon her hos oss. 

plakat informasjon til turister

Informasjon til turister og andre innreisende - Information to travellers arriving Norway

Det er viktig å unngå smittespredning av koronaviruset. Vi ber derfor alle respektere de råd som myndighetene gir.
It is important to stop spread of the corona virus. Please respect the national guidelines. 

Plakat - telfonvenn

Telefonvenn i Kjøllefjord Røde Kors og Mental Helse

Hadde det vært hyggelig med en fast telefonvenn; en å snakke med når det er vanskelig å få eller dra på besøk? 
Eller kunne du tenke deg å være telefonvenn for noen som sitter alene?

Vi er klar for skolestart for 1.-4 trinn mandag 27.april.

Lebesby kommune åpner skolene for elever på 1.-4. trinn og SFO 27.april. Elevene i 5.-10 trinn vil fortsatt få hjemmeundervisning, med unntak av elever som har:

  • Særskilte opplæringsbehov
  • Særskilte omsorgsbehov
  • Foreldre som har kritiske samfunnsfunksjoner eller oppgaver

Statusoppdatering Korona 22.04.20

Det er i dag i samråd med smittevernlege blitt besluttet at man ikke forlenger de lokale karantenebestemmelsene. Dette betyr at det nå er de nasjonale retningslinjene som er gjeldende.

Lebesby kommune åpner alle barnehagene tirsdag 21.april 2020

Regjeringen besluttet den 7.april at barnehagene skal gjenåpnes fra 20.april. I Lebesby kommune åpner alle barnehagene tirsdag den 21.april. I forbindelse med gjenåpningen har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som skal gi råd og støtte. Barnehagene vil bruke fredag 17.4 og mandag 20.4 til å få på plass rutiner, samt klargjøre barnehagene til oppstart 21.april.

15.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse

Kommunalt vedtak, Karanteneregler – Vedtak PS 49/20 
Gjelder fra og med 15/4 2020 til og med 21/4 2020

8.4.2020 Kunngjøring - Fornyelse av lokal karantenebestemmelse

Kommunalt vedtak, Karanteneregler – Vedtak PS 48/20 
Gjelder fra og med 8/4 2020 til og med 14/4 2020