Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Valg 2019

Valg 2019

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 - Godkjente lister

Lebesby Valgstyre godkjenner følgende listeforslag til Kommunestyrevalget 2019. De offisielle valglistene er også tilgjengelige på Servicekontoret.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Listeforslag

Her finner du oversikt over partier og lister som har levert liste til høstens kommunestyrevalg. Fristen for å levere liste var 1. april kl. 12:00. Vi gjør oppmerksom på at listene ikke er endelige, i den forstand at de skal gjennom lovbestemst hørings- og behandlingsprosess.  5 partier/lister har levert liste til høstens kommunestyrevalg i Lebesby kommune. 

Valglogo

Informasjon om listeforslag til neste års kommunestyrevalg

Merk: frist for innlevering er 1. april 2019 kl. 12:00

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.