Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Husbankens startlån og tilskuddsportal

Ny søknadsfrist

Husbanken lanserte 4. mai 2016 ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd.
Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Ikke alle kan få startlån, men på husbankens nettside kan du sjekke om du er i målgruppen for startlån og tilskudd.
Før du søker startlån bør du beregne budsjett og lese om forhold som gjelder lån til bolig. Les mer her.........

Hva kan jeg få startlån til?
I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få:

 • hjelp til å bli boende i boligen du har
 • refinansiering av et dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
 • utbedring av bolig
 • tilpasning av bolig
 • nybygget bolig
 • toppfinansiering
   

Før jeg søker lån
Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

 • Jeg har oversikt over økonomien min og vet hvor mye jeg har disponibelt/kan bruke på lån og andre boutgifter når jeg kjøper bolig. Test budsjett og se hvor mye du kan låne.
 • Jeg vet ca. hvor mye jeg trenger å låne og hvilke utgifter det blir. Test med denne kalkulatoren.
 • Jeg vet hvilke rente jeg kan velge. Kommunene kan påplusse Husbankens rente med 0,25%-poeng til dekning av administrative kostnader. Se Husbankens rentetilbud.
 • Jeg vet forskjellen på fast og flytende rente og hvilke konsekvenser det får å velge fast eller flytende rente.  Les om fast og flytende rente.
 • Jeg vet hva kalkulasjonsrente er og hvorfor kalkulasjonsrenta for tiden er 6,25% ved valg av flytende rente.  Les om kalkulasjonsrenta.
 • Jeg vet hvordan valg av fast og flytende rente påvirker hvor stort lån jeg kan ha. Test hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut i kalkulatoren her. Test også hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut på månedlig terminbeløp.
 • Jeg vet at det månedlige beløpet jeg skal betale på lånet består av renter og avdrag. Renter er kostnaden ved å ha lån. Jeg betaler renter av restlånet til enhver tid. Avdraget kommer i tillegg til renter og går til nedbetaling på lånet. Jo større avdrag, jo fortere nedbetales lånet.
 • Jeg vet at dersom jeg tar opp et lån er jeg personlig ansvarlig for å tilbakebetale lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Hvis jeg ikke betaler de månedlige utgiftene, vil boligen bli solgt og jeg må flytte. Dersom salgssummen for boligen ikke dekker hele lånet, er jeg fortsatt ansvarlig for å tilbakebetale restlånet etter at boligen er solgt.

 

Hvordan søke
Søknaden sender du til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.
På husbankens nettsider kan du søke med elektronisk ID.
Du kan laste opp vedlegg til søknaden via mobiltelefon, nettbrett eller PC. Les mer her.........

Søknadsfrist og behandling
Søknadsfrist er den 10. hver måned. 
Innkomne søknader vil bli gjennomgått av kommunens saksbehandler. Ved behov for ytterligere informasjon vil saksbehandler kontakte søker.
Sak forberedes til behandling innen den 30. hver måned, og søknader vil bli behandlet i eget behandlingsutvalg innen den 10. påfølgende måned. 
Søkere vil motta vedtak etter behandling i utvalg. 

Har du spørsmål, ta kontakt med servicekontoret på telefon 97 99 09 00 for mer informasjon.

Papirsøknader skal du sende til: 
Lebesby kommune 
Pb 38
9790 Kjøllefjord