Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høring - utbygging av bredbånd i Lebesby kommune

Invitasjon til høringsinnspill innen 15. august.

Lebesby kommune vil søke statlig medfinansiering til utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i området Bekkarfjord-Kunes. I den forbindelse ber kommunen om innspill angående behov og eventuelle planer for utbygging i området.

Lebesby kommune vil søke statlig medfinansiering til utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i området Bekkarfjord-Kunes. For 2019 har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 250 millioner kroner til styrking av bredbåndstilbudet i landet, hvorav 7 millioner tilfaller Finnmark fylke. Mer om midlene finnes på www.nkom.no.  

Kommunesenteret Kjøllefjord er i dag bygget ut med fiberbasert aksessnett. I øvrige deler av kommunen er internett-tilgang basert på radiolinje, og enkelte områder har dårlig og ustabil tilgang på mobildata og mobilt bredbånd i 4G nettet. Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at publikum/kunder har tilgang til internett. Det tilbudet som finnes i store deler av Lebesby kommune i dag er utilfredsstillende, og lav kapasitet og lav tilgjengelighet er hovedårsaken.

Lebesby kommune har i lengere tid jobbet med å utbedre internett og mobildekningen i området Bekkarfjord – Kunes, hvor også Telenor nå har varslet nedleggelse kobbernettet. På denne strekningen er det om lag 100 husstander, i tillegg til næringsaktører og offentlig sektor. Kommunen ble innvilget et tilskudd fra Nkom til denne strekningen i 2017, men utbyggingen lot seg ikke realisere da. Det er nå bekreftet at Statnett bygger stamfiber inn til deler av området (Tana-Ifjord-Landersfjord), og det danner et nytt grunnlag for beregning av tekniske løsninger og kostnader.

Kommunen vil søke om finansiering til å bygge ut høyhastighets bredbånd med nedlastingshastighet på minimum 30 mbit/s i området Bekkarfjord-Kunes. Det arbeides nå med å utrede kostnadsoversikt, avdekke de ulike aktørenes utbyggingsplaner fremover og kartlegge behov for kraftfullt bredbånd. For områder hvor fiberoptisk kabel kan bli svært kostnadskrevende, vil også andre alternativer måtte vurderes.

Lebesby kommune ber om merknader/innspill til saken. Eventuelle merknader bes sendt til postmottak@lebesby.kommune.no innen 15. august 2019. Merkes med: «høringsinnspill bredbåndsutbygging». Nærmere opplysninger kan fås ved å henvende seg til næringskonsulent Toril Svendsen, telefon 97990904 eller mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no.