Avdeling hjemmebasert ivare tar kommunens oppgaver rettet mot eldre og pleietrengende i henhold til sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

Hjemmebasert i Kjøllefjord har sine kontorer i 2 etg ved Fjæratunet.

Avdelingsleder Lill Britt Lauritsen
Sykepleier 1 - stedfortreder for avdelingslederen Susanna Bjørkås-Olsen
Saksbehandler Tone Solberg

Avdelingen består i tillegg av Dagsenter.

Avdlingen kan kontaktes utenfor kontortid ved henvendelse til: 97 99 08 75

Postadresse: Besøksadresse:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Strandveien 201, 2 etg.
Kjøllefjord
 Kontortid:  0900 - 1500
Telefon:  97 99 08 76

 

Serviceerklæringer Lebesby kommune, Hjemmebasert omsorg og Kjøllefjord sykehjem