Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Helsenytt

Informasjon

Lebesby kommune er for tiden uten kommunepsykolog. Stillingen er lyst ut. Ved behov, ta kontakt med legekontoret. 

Betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg

Gjeldene fra og med 1. mai 2019

Betalingsregulativ vedtatt i Kommunesturet 11.4.2019, PS 21/19

Informasjon fra Helsestasjonen

Fra uke 13 vil Helsestasjonen ha endret åpnings- og telefontid.

Vi søker ferievikarer og tilkallingsvikarer til Kjøllefjord sykehjem og hjemmebasert omsorg (sone Kjøllefjord og Laksefjord)

Vi trenger assistenter, helsefagarbeider og sykepleiere. Du vil få opplæringsvakter med ansatte før du skal jobbe selvstendig. 

 

Plakat - temakafe

Vil du bli med på temakafé?

Frisklivssentralen starter opp med temakafé en gang i måneden med ulike akutelle tema som har med helse å gjøre. De inviterer til undervisning og dialog. Det vil være ulike kurslærere ut fra hvilke tema som tas opp.

Vi tilbyr reisevaksine ved Kjøllefjord legekontor

Alt av reisevaksinering foregår på legekontoret. For å vaksineres må man først ha legetime. Da finner legen ut hvilke vaksiner det er greit å ta ut fra hvor du skal reise og hva du har fått tidligere. Ta med oversikt over tidligere vaksiner du har fått. Det finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no/mine-vaksiner.   
Legen lager resept på det du trenger. Vaksinene hentes ut på apoteket. Så bestiller man en tid på legekontoret for å få satt vaksinene.

Ferieavviklingen er i gang på legekontoret så vær ute i god tid for å bestille legetime.Vaksinasjonskonsultasjon har egne takster.

Logo - frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Lebesby kommune

Lebesby kommune ønsker å satse på forebyggende helsetiltak. Vi har derfor startet en Frisklivssentral. 

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.  

Rus- og psykiatriplan 2017 - 2021

Vedtatt 14.12.16

Pleie- og omsorgssplan 2017-2021

Vedtatt 14.12.16