Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Har du planer om nyetablering i servicenæringa?

Lebesby kommune ønsker å stimulere til nyetableringer og generasjonsskifte i servicenæringa.

Servicenæringa er viktig for bolyst og trivsel, og kan bidra til å redusere handelslekkasje. Kommunen vil gjerne ha kontakt med mulige etablerere med tanke på nyetableringer og generasjonsskifte innen servicenæringen for å få innspill til hvilke utfordringer og muligheter dere ser og hvor behovet for kommunens hjelp er størst. Lebesby formannskap drøftet saken i møte den 23. september, og vil se på muligheten for etablererstøtte og etablereropplæring. Se vedtaket her.

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 på mail: toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller kom innom rådhuset for en prat.