Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Forslag om ikke å åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark i 2021

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjø. Forslaget innebærer at det ikke åpnes for laksefiske med faststående redskap i sjø i ytre deler av Lebesby kommune. 

Kommunen har mottat høringsforslag om at det ikke blir åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2021. Forslaget innebærer at forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 4 gis utsatt ikrafttreden for disse områdene. Høringsfrist er satt til 5. mai. 

Lebesby kommune ber de som har innspill til kommunens behandling av saken om å oversende det til postmottak@lebesby.kommune.no eller til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord innen 16. april. Høringsdokumenter finner du ved å trykke her.