Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Rapporter inn lokale problemer knyttet til gatelys, brøyting, strøing m.m.

Alle innbyggere har mulighet for rapportere inn problemer knyttet til gatelys, brøyting, strøing m.m. 

Hva kan man rapportere inn?

 • Feil på gatelys
 • Manglende brøyting av veibane / fortau
 • Behov for strøing av veibane / fortau
 • Søppel i gatene
 • Hull i veibane

Listen er ikke uttømmende

Hvordan rapportere inn feil og mangler?
Publikum kan rapportere på følgende måter:

 • Logg inn på www.fiksgatami.no
  For å melde inn feil/mangler kan man opprette bruker og logge seg på.
   
 • App: FiksGataMi
  lastes ned via Google Play eller Applestore til smarttelefon/nettbrett. Har samme funksjoner som ved pålogging på nettsiden til fiksgatami.no
   
 • Henvendelse til Lebesby kommune
  Publikum kan ringe telefon 97 99 09 00 mellom kl. 10.00 og 14:00, eller sende epost: postmottak@lebesby.kommune.no 

Vi behøver følgende opplysniger når du ringer eller sender epost:
- Ditt navn og telefonnumemr
- Hva problemet er og hvor problemet er

Hvem mottar meldinger som rapporteres inn?
Når publikum selv rapporterer inn i portalen for FiksGataMi, går det automatisk melding til Statens Vegvesen og til kommunenes tekniske etater, avhenging av hvilken kommune feil/mangel gjelder for (sorteres på postnr).

Dersom man henvender seg direkte til kommunen vår, blir man satt over til ansvarlig på teknisk etat. Eventuelt vil servicekontoret legge inn melding på vegne av den som ringer.