Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Åpne scooterløyper pr 30.november 2021

Oppdatert

 

Nr.

 

Strekning

1 ÅPEN Kjøllefjord - Skjøtingberg (løypestart v/fv 894)
Skjøtningberg: Løypestart ved fv 894 ved Jernsteinvannet, ved avkjørsel mot Skjøtningberg.
Løypestart er knyttet mot løype 3. Løper langs Finnsåta, med løypearm til idrettshallen. Følger i grove trekk veitrasé til Skjøtningberg
2 STENGT Kjøllefjord - Dyfjord
3 DELVIS ÅPEN

(Del av løypa),  Fra Breivika følger fv-894 frem til «Skjøtningbergveien».

4 STENGT

 

Kjøllefjord – Kifjord – Vikadalen til Kjølvannet - Ørntinnvann og videre til Hopseidet.
- Avstikker som krysser fv 888 og videre inn i Gamvik kommune nord for Hopseidvannan.

5 STENGT
 

(Del av løypa) Fra Mestaleir i Bekkarfjord og over Geitvann - Nerdalen til Steinvannet og videre til løype 6 i Martadalen.

6 STENGT

(Hele løypa) Fra Lebesby – Martadalen – Holmsjøen – Æstur krysser fv-98 og frem til løype 8 i Tana.

7 STENGT

(Hele løypa) Æstur – Iskløvervann – Ifjord.

8 ÅPEN

Bekkarfjord, (Mestaleiren), over Geitvannet til kommunegrensen i Nerdalen.

9 STENGT Kunes – Rothojavri.
10 STENGT Veidnes – Store Holmfjellet – til løype 11 på Nedre Kjæsvann.
11
 
STENGT Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger. 
Videre er løypa merket over Kjæsvannet til kommunegrensen mot Porsanger

12

STENGT

Rothojavri – Gargovann – Korsnesvann – Veidnes.
Sideløype fra Gargovann til Namahisjavri.

13

STENGT

Kunes – Skarvann - anleggsveien

14

STENGT

Fra løype 4, Vikavannene til Normannset. .

15

STENGT

Anleggsveien – Gabbat – Dållajavri - Tranevann - Flyvarden

16 STENGT Fra løype 6, (Elvedalen), via Buktavann til Skogvikvann og videre til løype 6 på Holmsjøen.
17 STENGT Smielvdalen, ( Fra Hopseidet langs fv-888 opp dalen til den byter av mot øst og møter løype 9 i Gamvik kommune.

18

STENGT Fra Nikolasdalen, (Parkeringsplass), til løype 11B i Gamvik kommune.Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Pdf-fil med kart over skuterløyper på Nordkyn
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her