Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Åpne skuterløyper pr. 25.1.2021

Nr.

 

Strekning

1 ÅPENT Kjøllefjord - Skjøtingberg (løypestart v/fv 894)
2 STENGT Kjøllefjord - Dyfjord
3 STENGT

Fra løype 4, (Blåfjellvann) – Oksevåg

4 STENGT

 

Fra løypestart i Breivika langs fylkesveien frem til løype 1, (Skjøtningbergløypa). Videre til Kifjord – Vikadalen – Ørntindvann – Hopseidet. Samt avstikker som krysser fv-888 og går over til Gamvik kommune ved høyde 270.

5 DELVIS ÅPEN
 

(Del av løypa) Fra Mestaleir i Bekkarfjord og over Geitvann - Nerdalen til Steinvannet

6 STENGT

Fra Lebesby opp Elvedalen over Langvannshøgda til løypekryss i Martadalen (Videre forbindelse med løype 5 til Steinvannet). 
Martadalen – Holmsjøen – Æstur – til løype 8 i Tana.

7 STENGT

Æstur – Iskløvervann – Ifjord.

8 STENGT

- 8: Fra Gabbat, (løype 15), via Pæskvann til kommunegrensen ved Gåddet.

9 STENGT Kunes – Storelva – til løype 12 Råttujavri.
10 STENGT Veidnes - Kjæsvann
11
 
STENGT Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger.

12

STENGT

Veidnes - Korsnessvann

(Del av løypa), Fra løype 9, (Rohtojavri), - Garggojàvri.
Samt sideløype fra Garggojàvri vestover til Namahisjàvri.STENGT

Øvrige delen av løypa er STENGT

13

ÅPENT

Kunes – Skarvann - anleggsveien

14

STENGT

Vikavannene – Normannset.

15

STENGT

- 15. Fra fv-98, (Adamsfjordsletta), til Gabbat, (løype 8).

16 STENGT Fra løype 6, (Elvedalen), via Buktavann til Skogvikvannet
Fra Elvedalen via Buktavann til Skogvikvann og videre til løype 6 på Holmsjøen.
17 STENGT Hopseidet – Smielvdalen –løype 5

18

STENGT Nikolasdalen – Langfjorddalen, (Til løype 11B i Gamvik kommune). Løypa fortsetter ned til Laggo.Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Pdf-fil med kart over skuterløyper på Nordkyn
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her PDF document ODT document