Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Åpne skuterløyper pr. 26.4.2021

Oppdatert

 

Nr.

 

Strekning

1 ÅPENT Kjøllefjord - Skjøtingberg (løypestart v/fv 894)
2 ÅPENT Kjøllefjord - Dyfjord
3 ÅPENT

Fra løype 4, (Blåfjellvann) – Oksevåg

4 ÅPENT

 

Kjøllefjord – Kifjord – Vikadalen til Kjølvannet - Ørntinnvann og videre til Hopseidet.
- Avstikker som krysser fv 888 og videre inn i Gamvik kommune nord for Hopseidvannan.

5 DELVIS ÅPEN
 

(Del av løypa) Fra Mestaleir i Bekkarfjord og over Geitvann - Nerdalen til Steinvannet og videre til løype 6 i Martadalen.

6 ÅPENT

(Hele løypa) Fra Lebesby – Martadalen – Holmsjøen – Æstur krysser fv-98 og frem til løype 8 i Tana.

7 ÅPENT

(Hele løypa) Æstur – Iskløvervann – Ifjord.

8 ÅPENT

-  Friarfjord – Gabbat.
- Gabbatkanalen – Pæskvann – Gåddetjavri.
- Sideløype til Scandinaviavann.
- Sideløype til Mæddenluobbal.

9 STENGT Kunes – Rothojavri.
10 ÅPENT Veidnes – Store Holmfjellet – til løype 11 på Nedre Kjæsvann.
11
 
ÅPENT Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger. 
Videre er løypa merket over Kjæsvannet til kommunegrensen mot Porsanger

12

STENGT

Rothojavri – Gargovann – Korsnesvann – Veidnes.
Sideløype fra Gargovann til Namahisjavri.

13

ÅPENT

Kunes – Skarvann - anleggsveien

14

Åpent

Fra løype 4, Vikavannene til Normannset. .

15

ÅPENT

Anleggsveien – Gabbat – Dållajavri - Tranevann - Flyvarden

16 ÅPENT Fra løype 6, (Elvedalen), via Buktavann til Skogvikvann og videre til løype 6 på Holmsjøen.
17 ÅPENT Smielvdalen, ( Fra Hopseidet langs fv-888 opp dalen til den byter av mot øst og møter løype 9 i Gamvik kommune.

18

ÅPENT Fra Nikolasdalen, (Parkeringsplass), til løype 11B i Gamvik kommune.Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Pdf-fil med kart over skuterløyper på Nordkyn
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her PDF document ODT document