Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Om Lebesby kommune Flytte hit? Artikkel

Økonomiske fordeler i Finnmark og Nord-Troms

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms. Sonen ble etablert i 1990, og skal gjøre disse områdene mer attraktive for bosetting.

Økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide i Finnmark og Nord-Troms er:

* Fritak for arbeidsgiveravgift

* Nedskrivning av studielån med 10 % av opprinnelige lånebeløp,

med maksimal nedskriving pr. år med kr. 25.000.-

* Lavere personbeskatning

* Høyere barnetrygd gjennom "Finnmarkstillegget"

* Fritak for el-avgift på husholdningsforbruk

* Lønnstilskudd til førskolelærere

I Lebesby kommune får du i tillegg:

* Gratis tomt og tilskudd på¨kr. 100.000,- ved bygging av ny bolig

* Billige barnehage/SFO-plasser;

kr. 1.500,- for heldagsplass i barnehagen og kr 630,- for SFO (kost kommer i tillegg)