Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Covid-19 ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i 2020

Som en del av krisepakke 3 i forbindelse med Covid-19 utbruddet er alle kommuner i Troms og Finnmark fylke tildelt kr. 1.700.000 i ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond. Målgruppen for midlene er bedrifter og næringsaktører. Første søknadsfrist er satt til 27. september. 

Lebesby kommune er tildelt ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i forbindelse med Covid-19 (krisepakke-fase 3 for 2020 jf. PRop 127 S). 

Formålet med midlene er å sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen for midlene

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Generelt om søknader til næringsfond - merk søknadsfrist!

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Det er nå opprettet to ulike fond;
1. Covid - 19 Ekstraordinære midler til Lebesby kommunes næringsfond. Søknadsfrist 27. september og 23. oktober
2. Kommunalt næringsfond Lebesby kommunes, med åpen søknadsfrist. 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 %. Eget arbeid kan inngå i kostnadsgrunnlaget. 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hovr stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket settes i gang

Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond eller de ekstraordinære midlene som er kommet i forbindelse med Covid-19 krisepakke. 

Næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904, toril.svendsen@lebesby.kommune.no