Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Lebesby brann og redning Artikkel

Brannvesenet i Lebesby

Lebesby brann og redning  
Brannsjef Birger Wallenius
Avd.leder beredskap Birger Wallenius
Avd.leder forebyggende/Varabrannsjef Odd Magnus Rasmussen
Telefon 97990900
Varsling av hendelser 110
Gjeldene brannordning Klikk her

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Klikk her

Organisasjonskart

Målsetning:
Kommunen skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Brannvesenet skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider. Brannvesenet skal være organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som til enhver tid foreligger.
"Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen "  beskriver de fleste krav som stilles.

Dimensjonering og organisering: 
Brannvesenet organiseres etter "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen"   kap.4  og dimensjoneres etter kap.5.

Organisering og dimensjonering i Lebesby kommune:
Hovedstyrken i Kjøllefjord (16 personer) er utrustet med radio eller personvarslere og disponerer 2 utrykningskjøretøy . På stedene Dyfjord, Lebesby,Kunes og Veidnes er det opprettet branndepot som er utstyrt med tilhenger, slokkemateriell og brannsprøyte m.m. Det er avtaler med faste deltidsbrannmannskaper på alle steder.

Brannvesenet i Lebesby er tilknyttet 110 sentralen i Finnmark