Distriktssenteret har undersøkt hvordan innbyggere i distriktskommuner forstår bærekraft, hvordan distriktskommuner arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling og hva som fremmer og hemmer arbeidet.

Du kan lese mer om prosjektet og resultatene her:

https://distriktssenteret.no/litteratur/baerekraft-i-distriktskommuner/ 

Vi takker alle innbyggere som bidro gjennom spørreundersøkelse og intervjuer!