Årets mottaker av ungdommens kultur- og idrettsstipend på 10 000 kroner er Anna Julie Wallenius, en ung person som har vist et imponerende engasjement både innen kultur og idrett i mange år, til tross for sin unge alder.
Anna Julie har markert seg som en sentral skikkelse i ungdomsklubben, hvor hun har vært til stede før, under og etter arrangementer, samt vært en ivrig pådriver og forslagstiller for nye aktiviteter. Hennes dedikasjon og innsats har gjort henne til en uvurderlig ressurs for klubben.
I tillegg til sitt engasjement på ungdomsklubben, har Anna Julie vært aktivt opptatt av menneskerettigheter og bekjempelse av urettferdighet i mange år. Hun har også vært en nøkkelperson innen idretten, hvor hun har vært en sentral aktivitetsleder på sommerskolen for barna i Kjøllefjord.
Anna Julies engasjement stopper ikke der. Hun har også vært sterkt involvert i Operasjon Dagsverk lokalt, og har etter hvert blitt en del av hovedkomiteen på landsbasis. Her har hun fått ansvaret for film og aksjoner i organisasjonen, noe som viser hennes allsidighet og dedikasjon. Videre har hun også vært jurymedlem for ungdommens kritikerpris, hvor hun har bidratt med sitt skarpe blikk og store engasjement.
Vi er utrolig stolte av å ha en slik dedikert og engasjert person blant oss, og vi gratulerer Anna Julie Wallenius med ungdommens kultur- og idrettsstipend for 2024. Hennes innsats er en kilde til inspirasjon og viser hvor viktig det er med unge, engasjerte mennesker i samfunnet vårt.
Kristin Johnsen, ordfører.
Foto: Christoffer Robin Jensen