Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Anbefalinger for å unngå økt smittespredning

Grunnet stort press på helsetjenestene og økt smitte i regionen anbefaler vi at man er bevisste i forhold til smittevern. Det hver og en av oss bidrar med gjør en forskjell.

Vi har jevnlig dialog med statsforvalter, helsevesen og kommunene i Troms og finnmark om mulige tiltak for å begrense smittespredningen og om situasjonen i helsevesenet regionalt. Vi har tett dialog med Gamvik kommune om tiltak og anbefalinger.
Vi ønsker å komme med følgende anbefalinger:
- Vi anbefaler bruk av munnbind i det offentlige rom der du ikke kan holde tilstrekkelig avstand.
- Vi anbefaler at du reduserer antall nærkontakter.
- Ha god hånd og hoste hygiene.
- Vi oppfordrer på det sterkeste å ta vaksine dersom du ikke har tatt denne.
- Vurder bruk av hjemmekontor dersom dette er mulig og hensiktsmessig
- Hold deg hjemme når du er syk
- Test deg, dersom du har symptomer på korona.
Aktivitetstilbud kan gå som normalt, og det er ingen forbud mot arrangementer. Vi anbefaler at man følger med på smittesituasjonen og gjør vurderinger i forhold til dette.