Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til Valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. Valgloven § 8-3 sjette ledd.

 

Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er for eksempel ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imdilertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke i stand til å forhåndsstemme et annet sted. 

Søknad kan sendes Valgstyret v/ sekretariat, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller ved  å ringe servicekontoret på tlf 97 99 09 00. Dersom en sender søknad via post, må en beregne postgang slik at søknaden kommer frem innen fristen. Søknader må være innkommet senest dagen før stemmegivning skal foregå.

Datoer for ambulerende stemmegivning:

- Veidnesklubben: 3.september 2019

- Kunes: 4.september 2019

- Lebesby og omegn: 5.september 2019

- Kjøllefjord/Dyfjord: 6.september 2019