Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Aktuelt

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Seivikneset (PlanID: 202102)

I henhold til vedtak PS 39/21 i Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM), samt plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-10, oversendes Detaljregulering for Seivikneset (PlanID: 202102) ut til offenlig ettersyn.

HØRING: Forslag til forskrift om løypenett for snøscooter i Lebesby kommune

Forslag til forskrift om scooterløypenett i Lebesby kommune lå ute til  2. gangs høring frem til 16. september. Høringsfristen er nå gått ut, og vi tar sikte på å vedta ny forskrift i kommunestyret i oktober.

Reinoksvannet

Høring av vannforvaltningsplan for perioden 2022-2027

En vannforvaltningsplan skal gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannforekomstene våre i et langsiktig perspektiv. Planen er nå lagt ut på høring, og frist for innspill er 31. mai 2021. Alle som har kunnskap om tilstanden til vannmiljøet eller synspunkter på hvordan vannmiljøet bør forvaltes, oppfordres til å sende høringsinnspill til fylkeskommunen.

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.