Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens overordnede strategidokument innen beredskapsarbeidet.

Analysen er resultat av en bred prosess med mange involverte, og inneholder også plan for oppfølging.

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune 2023-2026.pdf