Modulbygda ble kåret som vinner da Lebesby kommune deltok i innovasjonsprogrammet Gnist i 2021. Gjennom vår deltakelse i Gnist søkte vi nye ideer til inkludering, samhandling og samskaping med innbyggere uavhengig av fysisk avstand, både med de som bor i kommunen (fysiske innbyggere) og med utflyttere eller potensielle innbyggere utenfor kommunen (det vi kalte “digitale” innbyggere).

Konseptet Modulbygda er utviklet av Plenum tjenestedesign, Travers designlab , Lab Nord Norge og Nordic Smart House. Idéen går ut på å etablere fysiske, fleksible modulbygg for ulike formål og aktiviteter, og digitale moduler i en digital plattform for dialog og samskaping med og mellom innbyggere. Et ambisiøst konsept, som vi med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune har brukt det siste året til å se på mulighetene for å realisere. Nå foreligger sluttrapporten fra forprosjektet. 

Lebesby kommune mener fortsatt at vår opprinnelige idé er god, og at temaene vi har jobbet med i prosjektet er svært aktuelle. Temaer som inkludering, informasjonsutveksling og samskaping med innbyggere både i og utenfor kommunen, er komplekse oppgaver som en kommune ikke kan løse alene. Dette krever innsats på tvers av kommunale sektorer, og mellom kommune og næringsliv, lag og foreninger og innbyggere. Vi har ikke ressurser til å løfte konseptet i full skala per nå, men inntil videre arbeider kommunen med flere initiativ i litt mindre omfang som omhandler samme tematikk.

Lebesby kommune takker alle som har deltatt i arbeidet dette året, og stor takk til Plenum tjenestedesign som har vært prosessleder for forprosjektet.

Modulbygda_sluttrapport kortversjon.pdf

Det foreligger også en lengre versjon av sluttrapporten som kan fås ved henvendelse til kommunen.