Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

TILSKUDD TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE - UTLYSNING FOR 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".


Utlysning 2021 for søknadsperiode 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rett for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 t.o.m. 24 år som at ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke:

  • Offentlig instanser, frivillige organisasjoner og private aktører

Lebesby kommune er en deltakende kommune - det betyr at man må knytte søknaden til kommunen der hoveddelen av deltakerne skal rekrutteres fra.

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har eget søknadsskjema i søknadsportalen.

 

Oversikt over aktivitetstyper finner du i utlysningen, trykk her.

Veileder finner du ved å trykke her.

Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunkt.

Søknadsfrist: 17. desember 2021