Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Psykolog i Lebesby kommune

Kommunal psykolog er et gratis lavterskeltilbud til hele befolkningen (alle aldre) i Lebesby kommune.

Under oppdatering


Kommunepsykolog 

Kommunepsykolog jobber 50 % og arbeider oddetallsuker i Lebesby kommune. Kommunepsykolog har kontor i 2. etasje på helsesenteret vedsiden av fysioterapeut. Inngang på baksiden av helsesenteret.

 • Mobilnummer: 97 99 08 93
 • E-post adresse: ___________@lebesby.kommune.no

Gratis lavterskeltilbud kan ut fra kapasitet tilby:

Kommunal psykolog er et gratisk lavterskeltilbud til hele befolkningen i Lebesby kommune. Kommunepsykologen vil ha størst fokus på forebyggende arbeid og samtaler med barn og unge.

 • individuelle-, par-, foreldrepar- og/eller familiesamtaler
 • gruppetilbud
 • undervisning, veiledning
 • forebyggende folkehelsetiltak rettet mot lokalsamfunnet

Når skal du ta kontakt?

Ta kontakt hvis du ønsker å snakke med noen om psykiske eller relasjonelle utfordringer som forstyrrer deg i din hverdag og begrenser din livskvalitet. Eksempler på plager kan være:

 • tristhet/nedstemthet/depresjon/sorg/ensomhet
 • redsler/angst/prestasjonsangst/fobier
 • uro/sinne/aggressivitet/utfordrende eller vanskelig atferd/atferdsproblemer
 • mobbing, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv)
 • mistrivsel på skolen/skolefravær
 • rusproblemer
 • søvnvansker
 • samspillsvansker/relasjonelle vansker i vennskap, familie- og samliv
 • belastninger i familien (for eksempel dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem)
 • en vanskelig livssituasjon/ulike stressbelastninger

Flerfaglig samarbeid og team

 • kommunepsykologen er del av forebyggende barne- og ungdomsteam (FBU-team)
 • samarbeid med helsesøster, skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, fastleger, barnehager, pedagogisk-psykologisk distriktskontor (PPD), barnevernet, NAV, politiet, spesialisthelsetjenesten Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)

Arbeidsform:

 • Samtalene med kommunepsykologen kan innebære krisehjelp, støttesamtale, rådgiving, drøfting, vurdering av alvorlighetsgrad og videre henvisning til BUP/VPP ved behov.
 • kognitiv atferdsterapi, relasjonell-, ressursorientert.

Taushets- opplysnings og meldeplikt

 • Kommunepsykologen har journalførings-, taushets-, opplysnings- og meldeplikt i henhold til Lov om helsepersonell
 • Med samtykke fra den saken gjelder, kan kommunepsykologen samarbeide med relevante tjenester

Hvordan kontakte kommunepsykologen?

 • Enkeltpersoner og familier kan selv ta direkte kontakt
 • Du kan også be om henvisning fra leger, helsesøster, barnevern, skole/barnehage, PPD eller andre
 • Mobilnummer: 97 99 08 93
 • E-post adresse: ___________@lebesby.kommune.no