Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Diverse tema Informasjon om Korona Artikkel

4.1.2021 - Informasjon fra Lebesby kommune vedrørende nasjonale smitteverntiltak

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Lokalt for vår kommune informerer vi derfor om følgende:

For Kjøllefjord skole vil det innebære at 8.- 10 trinn har undervisning klassevis og adskilt i perioden 4.-18.januar 2021. Undervisning på tvers av disse klassetrinnene vil ikke bli gjennomført.
Lebesby kommune velger å organisere dette på denne måten da det er få elever, og vi ikke har registrert noen smittede i vår kommune. Denne typen undervisning lar seg gjennomføre med de strenge smitteverntiltakene vi har. 
Det vil ikke være noen endringer for barneskolen for 1. – 7. trinn da disse utgjør 2 kohorter
(1.- 4.trinn og 5. – 7.trinn)
Kjøllefjord skole vil komme med mer informasjon om organisering av undervisningen.

For Lebesby oppvekstsenter vil 8.-10 trinn utgjøre 1 kohort som tidligere, da disse har undervisning sammen også i dag.
Det vil ikke være noen endringer for barneskolen for 1.-7 trinn da disse utgjør 2 kohorter
(1.- 4.trinn og 5. – 7.trinn).
Skolen vil komme med mer informasjon om organisering av undervisningen.


Barnehagene vil driftes som før jul med samme organisering. Her vil det ikke bli noen endringer.

Kulturskolen vil det ikke bli noen endringer, og vil ha samme tilbud som tidligere.

Kino gå som normalt, med 50 seter, med de smittevernregler vi har hatt, herunder med kohorter. 

Ungdomsklubbene vil ha ordinært tilbud fra 5.-7. klasse, det vil ikke være noen endringer for disse. For Ungdomstrinnet vil det ikke være tilbud i perioden 4.-18.januar 2021. 

Bibliotekene vil det i perioden 4. – 18. januar ha ordinær åpningstid, men det vil ikke være mulighet for arrangementer i lokalene.

Idrettshallen åpner fra 7. januar med følgende restriksjoner:
Det vil ikke være noen endringer for barneidrett. Her vil det være kohorter som tidligere for 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. For ungdomstrinnet, 8. - 10.klasse vil det til og med 18. januar ikke være mulighet for organisert aktivitet da disse ikke kan delta som en samlet gruppe.
Det vil imidlertid være mulig dersom lag/foreninger legger til rette for klassevis aktivitet.

Styrkerommet vil være åpen i åpningstid for hallen da det er bemannet. Følger smittevernregler som er satt, med maks 4 personer inne i styrkerommet.  

Testing av alle som kommer hjem etter juleferien.
Det oppfordres til at alle som kommer hjem etter juleferie utenfor kommunens grenser tester seg for covid-19. Ta kontakt med legekontoret for å bestille time for testing.


Her kan du høre og se ordfører som informerer om dette.

 

For øvrig viser vi til nasjonale smittevernstiltak og anbefalinger og relger som gjelder for alle i hele landet (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/)

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)