Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

16.3.20 - Statusoppdatering vedrørende Koronapandemi

På nasjonalt nivå er det fra i dag også innført karantene på personer som har vært på reise utenfor Norge. 
Gamvik og Lebesby kommuner er pr. i dag 16.03.20 kommuner uten registrert smitte av koronaviruset- Covid-19.For at det skal forbli slik ble det igår innført hjemmekarantene for alle innreisende til kommunene.

Karantenen gjelder i 14 dager fra ankomst til våre to kommuner. 
Unntak gjelder personell med samfunnskritisk og beredskapsmessige oppgaver, som ikke kan utføres fra hjemmekarantene. 
Unntaket gjelder også arbeidspendling mellom smittefrie kommuner, der hjemmekontor er umulig. 
Personer bosatt på Veidnesklubben som må fylle drivstoff i Børselv kan gjøre dette, men bes om å utvise forsiktighet og hindre kontakt med andre.
Nødvendige legebesøk på institusjoner utenfor kommunen kan også gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer, vi ber samtidig våre innbyggere ta sine forhåndsregler ved tilbakekomst og respektere karantenebestemmelsene ved besøk i kommuner med påvist smitte.

Disse bestemmelsene gjaldt fra 15.03.20 med tilbakevirkende kraft fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Gamvik og Lebesby kommune er å anse som ett geografisk område i denne sammenheng. Vi ber alle våre innbyggere og tilreisende om å respektere disse lokale bestemmelsene og følge de til enhver tid gjeldene råd fra folkehelseinstituttet.

Bestemmelsen er gjort i samråd med kommuneoverlegen med henvisning til smittevernloven § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Karantene:

Personer i hjemmekarantene er ikke å anse som syke men skal oppholde seg hjemme for å begrense mulighetene for spredning. Får du symptomer og mistenker at du kan være smittet må du ringe legekontoret hvor du vil få informasjon om eventuell behandling. Personer som mistenker smitte skal ikke møte hos kommunens helsetjenester. Personer som skal testes vil få beskjed om hvordan testing skal gjennomføres.

Informasjonstjeneste:

Det er nå opprettet en kommunal informasjonstjeneste for Korona-pandemien. Denne kan nås på epost og telefon. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig. Vi ber deg som er i hjemmekarantene ta kontakt slik at vi får registrert dette og at vi ved eventuelle sykdomsutbrudd kan få varslet andre berørte ved smitte.

korona@lebesby.kommune.no

Telefonen vil være tilgjengelig straks operatør for opprettet denne. Den vil være betjent hverdager klokken 0830-1530. Man kan også kontakte Informasjonstelefonen til folkehelseinstituttet på 815 15 015, denne er åpen 08-18 på hverdagene og 09-16 i helgene