Kommunestyret har også i 2024 satt av kr. 50.000 til ordningen «Ung Jobb», og pengene er forbeholdt privat næringsliv.

For at flest mulig skal kunne søke, har vi valgt å ikke øke beløpet på kr. 3.000 pr. månedsverk. 

Retningslinjene er derfor som før:

 • Formålet med ordningen er å sysselsette ungdom i sommerferien.
 • Ordningen gjelder primært ungdom folkeregistrert i Lebesby kommune.
 • Det kan ytes tilskudd til sysselsetting av ungdom i alderen 15-25 år (født i 1999-2009)
 • Perioden det kan søkes tilskudd for er juni, juli og august.
 • Tilskudd ytes ikke for personer som allerede er fast ansatt i bedriften.  
 • Hver bedrift kan få tilskudd til maksimalt 3 månedsverk. 
 • Maksimalt tilskudd pr. månedsverk er kr. 3.000,-.
 • Det forutsettes at bedriften dekker minst 50 % av lønnskostnadene.
 • Bedriften har selv arbeidsgiveransvar, og dermed ansvar for tilsetting og utbetaling av lønn til den / de som tilsettes.
 • Tilskudd utbetales på grunnlag av innsendt krav med dokumentasjon på lønnsutbetalinger til ungdom i målgruppen. 
 • Krav om utbetaling av tilskudd må sendes kommunen innen 30. september.

Vedlagt følger søknadsskjema som vi ber dere fylle ut og levere innen 31. mai 2024. 

Som tidligere år er det mulig å søke tilskudd på inntil kr. 7000 pr måned i tre måneder, og lyse ut sommerjobber gjennom ordningen «1000 JOBBER». 

Dette er et samarbeid mellom Samfunnsløftet, LO og NHO. Sjekk ut mer om dette her: https://1000jobber.no/

Lurer du på noe? Kontakt næringskonsulent Toril Svendsen, på mail: toril.svendsen@lebesby.kommune.no eller på telefon 97990904.

Her finner du søknadsskjema: 

Ung Jobb 2024 Søknadsskjema.doc