Det har den siste tiden gått steinsprang på RV 888 langs Bekkarfjordlandet. Fylkeskommunen jobber fortsatt med ulike tiltak og overvåker strekningen. Veien kan bli stengt i perioder i forbindelse med sikringsarbeid og fare for ras. Vi oppfordrer de som skal kjøre den veien om å følge med på Vegvesenets trafikkside 175.no for oppdatert status.