Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende samfunnsdel «Lebesby mot 2035» slik at den gjenspeiler det nye kommunestyrets langsiktige politiske ambisjoner og målsettinger.

I henhold til pbl § 11-13 og etter vedtak i Lebesby formannskap, legges forslag til planprogram for revisjon av samfunnsdelen til offentlig ettersyn. Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres, og hva som skal prioriteres.

Merknader og innspill til forslaget til planprogram merkes «23/1755, Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – merknader til planprogram» og sendes til postmottak@lebesby.kommune.no, eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Høringsfrist er fredag 5. januar 2024.

Spørsmål i høringsperioden rettes til rådmann Harald Larssen.

Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel_høringsforslag.pdf