Kommunestyret satte av kr. 50.000 til ordningen «Ung Jobb» i 2023, og pengene er forbeholdt privat næringsliv.

Retningslinjene er som før:

 • Formålet med ordningen er å sysselsette ungdom i sommerferien.
 • Ordningen gjelder primært ungdom folkeregistrert i Lebesby kommune.
 • Det kan ytes tilskudd til sysselsetting av ungdom i alderen 15-25 år (født i 1998-2008)
 • Perioden det kan søkes tilskudd for er juni, juli og august.
 • Tilskudd ytes ikke for personer som allerede er fast ansatt i bedriften. 
 • Hver bedrift kan få tilskudd til maksimalt 3 månedsverk.
 • Maksimalt tilskudd pr. månedsverk er kr. 3.000,-.
 • Det forutsettes at bedriften dekker minst 50 % av lønnskostnadene.
 • Bedriften har selv arbeidsgiveransvar, og dermed ansvar for tilsetting og utbetaling av lønn til den / de som tilsettes.
 • Tilskudd utbetales på grunnlag av innsendt krav med dokumentasjon på lønnsutbetalinger til ungdom i målgruppen.
 • Krav om utbetaling av tilskudd må sendes kommunen innen 30. september.

Søknadsfrist er 31. mai 2023 og søknadsskjema kan lastes ned her.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 eller på mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no.

1000jobber

Som tidligere år er det mulig å søke tilskudd på inntil kr. 7000 pr måned i tre måneder, og lyse ut sommerjobber gjennom ordningen «1000 JOBBER».

Dette er et samarbeid mellom Samfunnsløftet, LO og NHO. Sjekk ut mer om dette her: https://1000jobber.no/