Kommunestyret
03.04.2017 kl. 17:00 - 17:40
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 3.4.2017 Ikon for filtype pdfVis
13/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 3.4.2017 Ikon for filtype pdfVis
14/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 7.2.2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
15/2017 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK - ØKONOMIRAPPORTERING PR UTGANGEN AV FEBRUAR 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
16/2017 Ikon for filtype pdfSKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV LYSLØYPER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2017 Ikon for filtype pdfPPD FOR MIDT-FINNMARK Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2017 Ikon for filtype pdfENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2017 Ikon for filtype pdfPLANOPPSTART OG PLANPROGRAM: KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Ikon for filtype pdfVis
22/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2017 Ikon for filtype pdfLÅN FRA NORDKYN KRAFTLAG SA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)