Formannskapet
25.09.2017 kl. 13:00 - 15:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
78/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 Ikon for filtype pdfVis
79/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.17 Ikon for filtype pdfVis
80/2017 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17 OG EKSTRAORDINÆRE FORMANNSKAPSMØTER Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
81/2017 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2017 Ikon for filtype pdfAVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE Ikon for filtype pdfVis
83/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KJØP AV TOMT GNR 36 BNR 154, JOHAN SALMILLAS VEI 43 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
84/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
85/2017 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER KJØLLEFJORD KULTURSKOLE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
86/2017 Ikon for filtype pdfSALMAR-FOND - VALG AV MEDLEMMER TIL FELLES STYRE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2017 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Ikon for filtype pdfVis
88/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
89/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR NORASENTERET IKS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
90/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
91/2017 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I STIFTELSEN FOLDAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
92/2017 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
93/2017 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ OG TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET Ikon for filtype pdfVis
94/2017 Ikon for filtype pdfKOMMUNETV Ikon for filtype pdfVis