Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Dispensasjonsutvalget
28.06.2021 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset, møterom 307

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I DISPENSASJONSUTVALGET DEN 28.06.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I DISPENSASJONSUTVALGET DEN 28.06.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I DISPENSASJONSUTVALGET DEN 28.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - ATV - VEIDNES FISKEFORENING Vis
9/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - EILIF BASSO Vis
10/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORDERDSELLOVEN - BARMARK - KUNES JEGER- OG FISKEFORENING Vis
11/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - HERDIS KARLSTAD Vis
12/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - ARTHUR MASTERNES Vis
13/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - ALFRED LARSEN Vis
14/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - ODDBJØRG VATNDAL Vis
15/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - PER INGE ANTI ÅSEN Vis
16/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - TOR INGVALD ANTHI ÅSEN Vis
17/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - INGVALD KLEMET ÅSEN Vis
18/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - EDVARD NORDSLETTA Vis
19/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - GRETE OG HUGO ERLANDSEN Vis
20/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - BJØRN KÅRE ERIKSEN Vis
21/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - JANOS KONA Vis
22/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - BJØRNAR JOHANSEN Vis
23/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - MINIGRAVER - JAN OLAV EVENSEN Vis
24/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - ATV - JAN OLAV EVENSEN Vis
25/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - GREGER MANNSVERK Vis
26/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - BARMARK - JAN STEINAR OLSEN Vis