Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Hjemmebasert Laksefjord

Avdeling Hjemmebasert Laksefjord har sine lokaler i Omsorgsbasen i Laksefjord.

Avdelingen ledes av Avdelingsleder Lill Britt Lauritsen tlf 97 99 08 76

Stedlig leder, Snefrid Nilsen  97 99 08 85

Sykepleier I - Stillingen er for tiden ubesatt.

Besøksadresse Postadresse
Laksefjord omsorgssenter Lebesby kommune
9740 Lebesby Postboks 38
  9790 Kjøllefjord

Omsorgsbasen er lokalisert ved siden av Omsorgsboligene på Lebesby og omfatter også Cafe Spisekroken.

Hjemmebasert Laksefjord tilbyr

- Hjemmetjeneste

- Trygghetsalarmer

- Matombringsning

-Omsorgslønn, støttekontakter og Personlig brukerstyret assistenter - BPA

- Tilskudd til snøbrøyting etter egne retningslinjer.

Bruk søknadsskjema som finnen under skjemaer på hjemmesiden.