Avdeling Hjemmebasert Laksefjord har sine lokaler i Omsorgsbasen i Laksefjord.

Avdelingen ledes av avdelingssykepleier Sølvi Viviann Johansen tlf 97 99 08 85

Besøksadresse Postadresse
Laksefjord omsorgssenter Lebesby kommune
9740 Lebesby Postboks 38
  9790 Kjøllefjord

Omsorgsbasen er lokalisert ved siden av Omsorgsboligene på Lebesby.

Hjemmebasert Laksefjord tilbyr

- Hjemmetjeneste

- Trygghetsalarmer

- Matombringsning

-Omsorgslønn, støttekontakter og Personlig brukerstyret assistenter - BPA

- Tilskudd til snøbrøyting etter egne retningslinjer.

Bruk søknadsskjema som finnen under skjemaer på hjemmesiden.

Serviceerklæringer Lebesby kommune, Hjemmebasert omsorg og Kjøllefjord sykehjem