Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Telefonliste - Lebesby kommune

Her finner du en oversikt over de fleste direktenumrene til kommunen. For de telefonnummer som ikke er oppgitt i denne telefonlisten, kan publikum ta kontakt med kommunens sentralbord, mobil 97 99 09 00, for å bli viderekoblet.

Publikum som ringer kommunens sentralbord vil få oppgitt 5 valg:

Tast
1 for LEGEKONTOR - du blir satt over til  97 99 09 40
2 for SYKEHJEM - du blir satt over til  97 99 08 60
3 for ADMINISTRASJON HELSE / OMSORG - du blir satt over til  97 99 08 77
4 for ØKONOMIAVDELINGEN - du blir satt over til  97 99 08 51
5 for OPPLÆRINGSKONTORET - du blir satt over til 97 99 09 60

For andre henvendelser, vent på svar, og samtalen blir satt over til sentralbordet på rådhuset. Sentralbordet har åpent hverdager fra klokken 09:00 til 14:00.


Legekontoret har timebestilling hverdager fra klokken 09:00 til 11:40 og klokken 12:00 til 14:15.
Resepsjonen er åpen kl 08.00- 15.00

Vi oppfordrer publikum til å bruke direktevalgnummer der det er mulig.

TELEFONLISTE

SENTRALADMINISTRASJONEN KONTOR
TELEFON
MOBIL / FAKS
Sentralbord 97 99 09 00   78 49 84 67 faks
Serviceleder - Anne Lill Fallsen 97 99 09 05  
Rådmann - Harald Larssen   95 89 95 85 mob
Personalrådgiver - Yvonne Bell 97 99 09 03  
Kommuneplanlegger - Hege Johansen 97 99 09 08  
Næringskonsulent - Toril Svendsen 97 99 09 04  
IKT-leder - Inger Petterson 97 99 09 99  
IKT-medarbeider - Vegard Langås 97 99 09 98  
     
POLITISK TELEFON MOBIL / FAKS
Ordfører - Stine Akselsen   90 12 72 26 mob
Varaordfører - Bjørn Pedersen   90 95 49 71 mob
     
ØKONOMIAVDELINGEN TELEFON MOBIL / FAKS
Økonomikonsulent - Kari Sommervik 97 99 08 54 78 49 95 74 faks
Økonomikonsulent - Trude Rasmussen 97 99 08 55  
Skatt - Lill Rasmussen 97 99 08 51  
Økonomirådgiver/lønn - Bård Lillevik 97 99 08 52  
Økonomisjef - Synnøve Eriksen 97 99 08 50  
     
TEKNISK ETAT TELEFON MOBIL / FAKS
Teknisk sjef - Birger Wallenius 97 99 09 10 91 64 06 56 mob
Avd. ingeniør, plan- og byggesak
- Odd Magnus Rasmussen
97 99 09 11  
Landbrukskonsulent/havnesjef - 
Odd Birkeland
97 99 09 12  
Leder, anleggsdrift - Frank O. Pettersen 97 99 09 25  
Leder, bygdningsdrift - Øystein Persen 97 99 09 15  
Uteseksjonen - arbeidsleder 97 99 09 27  
Uteseksjonen - servicemedarabeider
- Are Gulbrandsen
97 99 09 28  
Uteseksjonen - servicemedarabeider
- Raymond Klemetsen
97 99 09 29  
Vaktmester helsesenter - Willy Pedersen 97 99 09 16  
Vaktmester rådhus, barnehage, kino
- Børge Wian
97 99 09 17  
Vaktmester skole, idretts- og svømmehall
Arne Elvestad
97 99 09 18  
Vaktmester Lebesby - Peter Ivan 97 99 09 26  
Vaktmester Veidnes - Trond Eriksen   97 97 41 41 mob
Brannvakt 110  
ADMINISTRASJON HELSE / OMSORG TELEFON MOBIL / FAKS
Saksbehandler - Tone Solberg 97 99 08 77  
Helse- og omsorgssjef - Muna Larsen   47 82 90 05
     
KJØLLEFJORD HELSESENTER TELEFON MOBIL / FAKS
LEGEKONTOR 97 99 09 40 78 49 84 66 faks
Prosjekt kohls/diabetes - Gerd-Elin Øien 97 99 09 47  
SYKEHJEM, vaktrom 97 99 08 60  
Sykehjem, avdelingsleder - 
Paula Ylinampa
97 99 08 61  
Sykehjem, kjøkken 97 99 08 63  
Helsesøster 97 99 08 90  
Helsesøsterkontor, Kjøllefjord skole 78 49 95 53  
Fysioterapi - Arne Kandal 97 99 08 92  
Miljøterapaut rus/psykiatri - 
Åshild K. Pedersen
97 99 08 94  
Spesialsykepleier rus/psykiatri -
Monika Lillevik
97 99 08 95  
Kommunepsykolog - Sigrid Larsen 97 99 08 93  
     
HJEMMEBASERT OMSORG TELEFON MOBIL / FAKS
Hjemmebasert omsorg - forkontor 97 99 08 75 78 49 95 48 faks
Hjemmebasert omsorg, avd.leder
Lill-Britt Lauritsen
97 99 08 76  
Hjemmebasert omsorg, vakttelefon 97 99 08 75  
Kjøllefjord omsorgssenter, dagsenter 97 99 08 88  
Aktivitør, Omsorgsboliger Kjøllefjord
 
   
     
     
     
LEBESBY OG VEIDNES TELEFON MOBIL / FAKS
Lebesby omsorgssenter 97 99 08 85
97 99 08 86
78 49 91 26 faks
Lebesby omsorgsenter, dagsenter 97 99 08 87  
     
ADMINISTRASJON OPPLÆRING TELEFON MOBIL / FAKS
Sekretær - Nina Angell 97 99 09 60  
Opplæringssjef - Lise Birgitte Øfeldt 97 99 09 55 40 63 05 95 mob
Kulturleder - Andreas Hoffmann 97 99 09 85  
Prosjekt - Koordinator for barne-
og ungdomsarbeid - Unni Esp
97 99 09 88  
PPD for Midt-Finnmark IKS, avd. Kj.fj
- Aud Scheie Anti
97 99 09 84  
     
BOSETTING OG KVALIFISERING TELEFON MOBIL / FAKS
Koordinator for flyktninger - Linn M. Pettersen 97 99 09 56  
     
NORDKYN BARNEVERNTJENESTE TELEFON MOBIL / FAKS
Yvonne Fallsen 97 99 09 38  
Tuila Juvonen 97 99 09 39  
     
KJØLLEFJORD SKOLE TELEFON MOBIL / FAKS
Sekretær - Nina Angell 97 99 09 60  
Rektor - Kenneth Nygård 97 99 09 61  
Inspektør - Thord I. Karlsen 97 99 09 62  
LOSA - Kjell Pedersen 97 99 09 63  
SFO - daglig leder Merete A. Angell 97 99 09 68  
     
LEBESBY OPPVEKSTSENTER TELEFON MOBIL / FAKS
Rektor - Johnny Myhre 97 99 09 70  
Lærerrom 97 99 09 71  
Avd. barnehage 97 99 09 76  
     
VEIDNES SKOLE TELEFON MOBIL / FAKS
Konst. rektor - Aud J. Pedersen 97 99 09 78  
Lærer - Magnus Wold 97 99 09 79  
     
GALGENES BARNEHAGE TELEFON MOBIL / FAKS
Styrer - Vanja Samuelsen 97 99 09 75  
     
BIBLIOTEKTJENESTEN TELEFON MOBIL / FAKS
Kjøllefjord bibliotek - Leder 
Hanne Arnrup-Øien
97 99 09 80  
Filial Lebesby - Nils Borge Teigen 97 99 09 81  
Filial Veidnes - Kari Pålsrud 97 99 09 83  
Filial Kunes - Perly-Eva Landsvik   92 41 24 59 mob
     
KULTURBYGG TELEFON MOBIL / FAKS
Kjøllefjord idrettshall
- hallbetjent Hans Karluf Karlsen
97 99 09 21  
Kjøllefjord svømmehall - badebetjent 97 99 09 87  
Ungdommens Hus - klubbleder Unni Esp 97 99 09 88