Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Helse og omsorg

Influensavaksine for sesongen 2015/2016

Kontakt legekontoret for avtale på Tlf: 97 99 09 40

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2015/2016

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom

(risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 

- Alle fra og med fylte 65 år

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

• Barn og voksne med:

- diabetes mellitus, type 1 og 2

- kronisk lungesykdom (inkludert astma)

- kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt

minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

- kronisk leversvikt

- kronisk nyresvikt

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt

lungekapasitet

- nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig

helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre

(indirekte beskyttelse):

- Helsepersonell som har pasientkontakt

- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

- Helsedirektoratet -