Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Helse og omsorg

Informasjon om Helse og omsorg

Sektoradministrasjonen kan kontaktes:

Helse og omsorgssjef Trine Ingilæ
Konst. Helse og omsorgssjef Muna Larsen
   
Sekretær Yrja Hammer

 

Besøksadresse: Postadresse:
Strandvegen 152 Postboks 38
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
   

 Telefon 78 49 95 55

Sektorens tjenester er organisert i 4 avdelinger/områder 

 - Avdeling Hjemmebasert Kjøllefjord- Avdelingsleder Lill Britt Lauritsen - 78 49 95 37

- Avdeling Hjemmebasert Laksefjord - 78 49 91 68

- Avdeling Sykehjem - Avdelingsleder Paula Ylinampa - 78 49 95 26

- Avdeling Helse. Faglederne i denne avdelingen rapporterer direkte til sektorsjef

Sektorens ulike tjenester er presentert under de respektive avdelingene/områdene.