Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak

Byggesak

Før du setter i gang med bygging må tiltaket være klarert i forhold til lovverket, Plan- og bygningsloven med forskrifter.
Tiltaket må også være i henhold til gjeldende plan for området (arealplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan).
 

Regelverk, veiledning

Søknadsblanketter byggesak

Planer Lebesby kommune

Gebyr

Kartportal

 

Personlig godkjenning som selvbygger for en eller flere funksjoner

Plan- og bygningsloven § 6-8. Selvbygger

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Det kan søkes som selvbygger på en eller flere av funksjonene Ansvarlig søker, Ansvarlig prosjekterende og Ansvarlig utførende.

Ansvarlig SØKER må kjenne til søknadsprosessen i byggesak og utføre denne funksjonen i henhold til regelverket. Kommunen kan avslå søknad om ansvarlig søker som selvbygger hvis søknaden er mangelfull.

Ansvarlig PROSJEKTERENDE må sannsynliggjøre at hun/han har tilstrekkelige kunnskaper for gjennomføring av prosjektering i henhold til regelverket.

Ansvarlig UTFØRENDE må sannsynliggjøre at hun/han har tilstrekkelige kunnskaper for gjennomføring av prosjektering i henhold til regelverket.

Blankettene 5184, 5185 og 5187 benyttes ved søknad om personlig ansvarsrett.

 

 

Kommunale blanketter

Naboerklæring.pdf (ved bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrense for visse tiltak)

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1.pdf

 

Forhåndskonferanse

Forutberegnelighet i byggeprosessen er viktig for aktørene på utbyggesiden.Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad eller melding sendes og skal sikre at utbygger får den informasjon han trenger tidlig i den videre planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov utbygger har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at utbygger får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som utbygger bør kjenne til.