Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad vinter_500x123.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, ikr. fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet lovverk. Direktoratet for byggkvalitet har på sin hjemmeside lagt ut informasjon om endringen og kan leses her.

Endringer i SAK10

Fra 1. juli 2015 trer endringer i SAK10 i kraft. «Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå forenkler han kravene i byggesaksforskriften (Veileder til SAK10).

Offentlig ettersyn og høring av planprogram

For kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, i hht. Plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13 ut på høring. Skriftlig høringsinnspill til planprogrammet sendes til kommunen innen 10. august 2015

chrisfestival

Dagsprogram

festivaluka 25-27 juli

Bilde av Norsk pass

Pass i sommer?

Ring Lebesby Lensmannskontor for å forhåndsavtale tidspunkt i tidsrommet juni - august. 

Forsidebilde PN 2-2015

Nyeste nummer av magasinet "På Norsktoppen"

Hvis du ikke abonnerer eller bor i kommunen kan du lese det på nett.

Informasjon om Hurtigruten

Den 23. Juni vil hurtigruten anløpe den gamle ekspedisjonskaia i Kjøllefjord, (gjelder kveldsanløpet) på grunn av arrangement på ”nykaia”  (NRK – sommerbåten).

 

blaaklokke_200x290

VELKOMMEN TIL ST. HANS-FEIRING I KJØLLEFJORD!

Bli med på folkefest på Hurtigrutekaia. Tirsdag kveld retter hele Norge blikket mot Kjøllefjord, hvor Sommerbåten ligger til kai. Direktesendingen på NRK starter kl. 21.30, men vi starter St, Hans feiringen allerede kl. 20.30.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, etter vedtak av formannskapet i møte 04.06.2015, sak PS 63/15, legges forslag til reguleringsplan for Friarfjordvannet ut til offentlig ettersyn.