Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!

Logo - kommuneplanarbeid

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Logo Av og til

Om livskriser

Vi er en AV-OG-TIL-kommune og samarbeider med AV-OG-TIL om alkovett og bevissthet omkring skadelig alkoholbruk. 

Folkemøte Lebesby arealdel

Folkemøtene om areal- og kystsoneplanen er avholdt

Vel 70 innbyggere bidro med til sammen 130 forslag til endret arealbruk rundt i kommunen.

Oppsummering etter fagseminaret "Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep"

Rus- og psykologtjenesten arrangerte et åpent, kortreist fagseminar i samarbeid med Mental Helse Lebesby. Åpent for både fag- og lekfolk. 

Husbankens startlån og tilskuddsportal

Ny søknadsfrist

Husbanken lanserte 4. mai 2016 ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd.
Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Informasjon om Kjøllefjord svømmehall på fredager

Oppfordring til badene gjester om å komme klokken 18:00
Det har vært veldig godt besøk på familiebad i høst. Det synes vi er veldig trivelig. Vi har et gammelt anlegg som setter begrensninger på hvor mange badende som kan være samtidig i bassenget. I tillegg handler det om at sikkerheten til gjestene blir dårligere når det blir for mange i vannet. 

Åpningstider ved Kjøllefjord bibliotek

Betjent bibliotek:
Mandag klokken 09:00 - 16:00
Tirsdag klokken 11:00 - 19:30
Onsdag klokken 09:00 - 15:30
Fredag klokken 11:00 - 15:00

Areal og kystsonedelen illustrasjonsbilde maleri

Hva skal vi bruke arealene våre til?

Nå går vi i gang med ny runde folkemøter.

Offentlig innsyn i søknad om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB)

Salmar Nord AS søker om utvidelse av MTB ved lokalitet 34697 Øyra i Lebesby kommune. Søknaden med vedlegg finnes under her og vil også bli lagt ut til offentlig innsyn på biblioteket i Kjøllefjord. Merknader må sendes skriftlig til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no innen 25. oktober 2017. 

Informasjon fra Fimil angående slamtømming i Lebesby kommune

Det vil bli oppstart av ordinær slamtømming i uke 38

NAV Lebesby har innført nye åpningstider

NAV Lebesby kundemottak holder åpent mandag, onsdag og fredag fra kl. 11:00 – 14:00. 
Tirsdager og torsdager avholder vi møter etter avtale. Du kan henvende deg til vårt kontaktsenter på telefon 5555 3333 som kan svare på spørsmål om din sak eller andre henvendelser. Dersom de ikke kan besvare din henvendelse vil de sette deg i kontakt med oss.