Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Nyheter og kunngjøringer

bilde Kjøllefjord kirke

Informasjon fra kirkekontoret - Årsmelding 2017 for Lebesby sogn

I 2018 ble det ingen menighetsmøte der årsmeldingen ble gjennomgått. Det er derfor ønskelig og offentlig publisere årsmeldingen så alle får innsikt i soknets aktiviteter. Det vil bli menighetsmøte for 2019 tidlig på året (mars/april).

Bilde nyhetsbrev vannområde midt-finnmark

Nyhetsbrev Vannområde Midt-Finnmark

Vannområde Midt-Finnmark er navnet på et samarbeidsprosjekt innen vannforvaltning mellom de tre vannområdene "Laksefjorden & Nordkinnhalvøya", "Lakselvvassdraget & Porsangerfjorden" og "Måsøy & Magerøya".

Informasjon fra Sametinget - Tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Søknadsfrist 3. desember 2018

Sametinget informerer om at det er lyst ut tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Foreldralavvu-camp

Foreldrelavvu-camp i Skabma (mørketidsmåneden)

Hvordan er det å være forelder for en ungdom? Hva rører seg i ungdomsgruppen (ut fra foreldreperspektiv)? Hva bør gjøres for å øke barn og unges trivsel og psykiske helse? Hva trenger dere som foreldre? Hva trenger ungdommen i Lebesby kommune?

eDialog - sikker innsending av brev og dokument til kommunen

Lebesby kommune har tatt i bruk eDialog.  Med denne tjenesten kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

fb-banner

SKABMA 2018

Festival for samisk samtidskultur i Kjøllefjord, Lebesby, Veidnes og Gamvik

detaljert programminformasjon på www.facebook.com/skabma

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

Kultur- og idrettsstipend til ungdom

Forslag må være kommet inn til kommunen innen 20.11.18

Kultur og idrettsstipend til ungom skal fra og med 2018 deles ut hvert år.
Stipendet er på 10.000 kroner.
 

logo - budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens innstilling til Budsjett 2019 er nå offentlig. Formannskapet skal avgi sin innstilling den 21.11.18, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak den 10.12.18.

Valglogo

Informasjon om listeforslag til neste års kommunestyrevalg

Merk: frist for innlevering er 1. april 2019 kl. 12:00

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.