Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Nyheter og kunngjøringer

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

Kultur- og idrettsstipend til ungdom

Forslag må være kommet inn til kommunen innen 20.11.18

Kultur og idrettsstipend til ungom skal fra og med 2018 deles ut hvert år.
Stipendet er på 10.000 kroner.
 

logo - budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens innstilling til Budsjett 2019 er nå offentlig. Formannskapet skal avgi sin innstilling den 21.11.18, og kommunestyret skal fatte endelig vedtak den 10.12.18.

Valglogo

Informasjon om listeforslag til neste års kommunestyrevalg

Merk: frist for innlevering er 1. april 2019 kl. 12:00

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Det er ikke et krav at de som stiller liste bruker denne malen, men den gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malen letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Ledige kommunale boliger i Kjøllefjord og på Lebesby

Oppdatert - Søknadsfrist 15. november 2018

Salmar fond

Utlysning SalMar-fond 2018

Søknadsfrist 30. november 2018

Arrangement og aktiviteter rettet mot barn og unge i forbindelse med festivaler og bygdedager vil bli prioritert.

Kampanje - Du er en del av Norges beredskap

Kampanje: Du er en del av Norges beredskap

"Når et samfunn rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!"
- Cecilie Daae, direktør i DSB

Vannkvalitet i Lebesby kommune

Lebesby kommune tar vannprøver i henhold til frekvens basert på råvannskvalitet og drikkevannsforskriften.
Vannprøve resultatene er tilgjengelig på www.lebesby.kommune.no under teknisk/vann/avløp.

http://www.lebesby.kommune.no/vannkvalitet.317487.no.html

Når gis Kokevarsel?

Influensavaksine

Staten gir tilbud om influensavaksine til alle som vil ha det. Vaksinen koster 150 kroner. Vaksinedager hos helsesøster er 18. oktober og 25. oktober. Helsesøster har kontor i 2. etasje på Kjøllefjord helsesenter. Det er ikke behov for å bestille time. Det anbefales å se mer informasjon på www.fhi.no/influensavaksine