Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!

Logo - kommuneplanarbeid

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Bilde Ungdata-undersøkelse 2017

Ungdata-undersøkelse i Lebesby 2017

Ungdata-undersøkelsen i Lebesby 2017 gjennomføres på skolene i Lebesby kommune, ungdomstrinnet i uke 19. Foreldre og elever vil få brev om dette i disse dager. 

Lebesby kommune er en av de 11 nye realfagskommunene i Norge

Fra høsten blir det 54 realfagskommuner i hele landet - og Lebesby kommune er en av dem. 

ordsky Kjøllefjord folkemøte Lebesby 2017

Første folkemøte gjennomført i Kjøllefjord

En stor takk til alle som deltok på folkemøtet i Kjøllefjord i går.

Vedtak om midlertidig motorferdselforbud i Lebesby kommune

 

Fylkesmannens vedtak

Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder fra og med den 24. april 2017 og inntil videre.

Fimil informerer om Miljøruten 2017

I uke 17 og 18 kjører vi vårens miljørute.Miljøruten er et tilbud til distriktene hvor husholdninger gratis kan levere Farlig avfall, EE-avfall og hvitevarer (NB! Hvitevarer koster 150 kr i frakt pr. enhet og vi tar forbehold om plassbegrensning på bil). Glass og metallemballasje kan også leveres på denne ruten.  

OBS: Folkemøtet på Lebesby i dag 19. april avlyses pga værforholdene

Vi må dessverre avlyse folkemøtet på Lebesby i dag. På grunn av værforhold og kolonnetider vil vi ikke få nok tid til å gjennomføre et grundig møte i kveld. Vi legger vekt på god medvirkning i planarbeidet, og vil komme tilbake med ny dato for folkemøtet på Lebesby.

Informasjon fra Fimil angående renovasjon Dyfjord

Renovatør som renoverer i Lebesby i dag melder om forsinkelser på ruta grunnet kolonnekjørte veier og uvær. Dette fører til at Dyfjord ikke blir renovert i dag. 
Dersom de berørte får fulle dunker kan sekk med knyttede poser settes frem på neste tømming. Berørte av innstillingen vil bli sms-varslet.  

Vi minner om folkemøter på Lebesby og i Kjøllefjord

I forbindelse med kommuneplanarbeidet inviterer vi til folkemøter denne våren. Lebesby står først for tur, onsdag 19. april kl 19-21, på Bygdetun. Deretter blir det folkemøte i Kjøllefjord, torsdag 20. april kl 18-20, på samfunnshuset. Møter vil bli avholdt på Veidnes og Kunes i mai. Velkommen!

Høringsnotat om forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

Kriterier og observasjonslister/ventelister

Lebesby kommune sender med dette på høring av kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem.
Høringsfrist 24. mai 2017.

Varsel om oppstart - Rp 2022201601 Detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering av eiendommene gnr. 35, bnr. 2, samt gnr. 37, bnr. 1, 5, 9, 16 og 19 i Kjøllefjord, Lebesby kommune.