Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester
ARN-Composite_Hx1-Q T liggende 30% mindre.jpg

 

Nyheter og kunngjøringer

Legekontoret informerer om redusert bemanning

Pga ferieavvikling, er det i  uke 29 ( neste uke) bare en person på jobb på lab/ sentralbord på legekontoret.
Dette kan medføre  at det blir vanskeligere å komme gjennom på tlf, og det blir ikke tatt annet enn akutte bl.pr.  Dvs blodprøver  og annet som kan vente til uka etter, må vente.

Fellesutlysning 10.7.18

Vi har flere ledige stillinger

Kommunelege med kommuneoverlegeoppgaver - søknadsfrist 1.8.18
Lærerstillinger - søknadsfrist 16.7.18.
Sykepleierstillinger - søknadsfrist 3.8.18
Helsefagarbeider, vikariat - søknadsfrist 3.8.18
Renholdsstilling - søknadsfrist 3.8.18

Fysioterapien har sommerstengt i perioden 13.7.18 - 6.8.18

Lebesby Lensmannskontor informerer om passproduksjon

Lensmannskontoret har begrenset mulighet for passproduksjon. De lager pass torsdag kl 10:00 - 14:00 ut uke 29.
Ring gjerne for avtale 78 97 23 00.

Kart Tana-Kjøllefjord

Informasjon om arrangementet

Kommunen samarbeider med næringsliv og lag/foreninger for å lage folkefest

Planleggingen av ulike arrangement i kommune i forbindelse med Arctic Race er godt i gang! Sett av 17.-18. august for da skjer det mye spennende i kommunen! Program kommer senere.

 

 

Syklister

Bli med på folkefesten 17. august!

Arctic Race kommer til Lebesby kommune, Nordkyn og har målgang i Kjøllefjord

Arctic Race of Norways 2. etappe har start fra Tana bru og målgang i Kjøllefjord den 17. august ca kl. 16-16.30. Vi gleder oss stort til sykkel- og folkefest og håper mange blir med!

Kraft i sommer

Aktivitetstilbud til barn og unge i forbindelse med ferie og fritid

Lebesby kommune har fått tilskudd fra Bufdir (barne- ungdoms og familiedirektoratet) for å gi barn og unge et gratis aktivitetstilbud i forbindelse med ferie og fritid.
Det blir to uker med ulike aktiviteter.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Lebesby kommune 2018-2035

Høringsfrist 31.8.18

Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til offentlig ettersyn. Lebesby kommune inviterer alle med interesse for hvordan vi skal utvikle samfunnet vårt til å komme med kommentarer og innspill.

Ny åpningstid for sentralbord og servicekontorets skranke

Fra mandag 2.7.18 vil sentralbordet og skrankens åpningstid være 10:00 - 14:00. 
Rådhusets åpningstid er ikke endret.
Se telefonliste for direktenummer til våre avdelinger og ansatte.

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde (PlanID: 2022200904)