Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Vanntrykk i Kjøllefjord

Teknisk etat melder at det er periodevis dårlig vanntrykk i Kjøllefjord. Dette skyldes at vi har problemer med en trykksil i vannverket.

Vi er klar over problemet, og jobber for å løse dette.  Dette går ikke utover vannkvaliteten.

Logo Øst-Finnmark Politidistrikt

Velkommen til Politiets dag 29. august 2014 klokken 11:00 - 14:00

Lebesby lensmannskontor har stand på torget med presentasjon og demonstrasjon av politiets hverdag. Her viser de bl.a. fram tjenestebil med utstyr og informerer om Politiets arbeidsoppgaver, herunder etterforskning, forebyggende tjeneste, sivile oppgaver, søk og redningstjeneste, trafikktjeneste, lokale utfordringer og satsingsområder med videre.

Oppstart for Voksenopplæringa

Opplæringsetaten melder om oppstart for Voksenopplæringa.

I Kjøllefjord er det oppstart torsdag 4. September, kl. 18.00. Lærer Sigurd Rafaelsen. 
I Lebesby er det oppstart mandag 1. September kl. 17.00. Lærer Mari Sommervik.
Nye og gamle elever ønskes velkommen!

Flytting av returconteinere

På grunn av utbedringene i havna er containerne for retur av papir, glass og metall flyttet. De står nå mot havna på nedsiden av Lystfisker'n/Nissengården. 

svein og høna

Laksefjord bondelag arrangerer åpen gård

På Friborg gård i Bekkarfjord lørdag 16. august

Offentlig innsyn - søknad om utvidelse av settefiskproduksjon på lokalitet 10665, Adamselv, Grieg Seafood AS

I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad om utvidelse av settefiskproduksjon, ut til offentlig innsyn

Kofta og Kilten

Foredrag Forestilling/show - Kjøllefjord - 22.09 kl 19-21

Kjøllefjord får besøk av UiT Norges Arktiske Universitet i forbindelse med forskningsdagene 2014. Arrangementet er gratis og passer for ungdom og voksne.

bilde Kjøllefjord kirke

Oppdatert kalender over gudstjenester

Kjøllefjord og Lebesby menighet tilbyr nå en aktivitetskalender som oppdateres fortløpende.