Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!

Logo - kommuneplanarbeid

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Valglogo

Forhåndsstemmedag på Lebesby bygdetun mandag 21.8.17

Informasjon om stemmesteder og -tider i Lebesby kommune

Mandag mellom klokken 10:00 og 15:00 er det mulig å forhåndsstemme til Stortingsvalg og Sametingsvalget på Lebesby bygdetun.
Det vil dessverre ikke være mulig å forhåndsstemme på rådhuset før etter kl. 12:00 denne dagen.

Illustrasjon til artikkel

Til frivilligheten i Lebesby kommune

Innvitasjon til frivillighetmesse 2017

Frivilligheten er en viktig del av lokalsamfunnet vårt. Sammen med skole og arbeidsplasser er frivillige aktiviteter de viktigste møteplassene som gir oss en rekke positive gevinster.

Ny ruteplan for Flexxrute 823 (Kjøllefjord - Mehamn)

Ny ruteplan for flexxrute 823 (Kjøllefjord - Mehamn)  finner du her
Den blir noe utvidet pga LOSA elev fra Mehamn til Kjøllefjord. Den følger skoleruta til Nordkapp videregående skole.
All bestilling skjer på vanlig måte på flexx.no eller tlf 177. 

plakat workshop

Workshop 4. - 5. september 2017 - "Hjelp til hjelperen"

– stressmestring ved bruk av kunst- og uttrykksterapeutisk metoder

Kort påmeldingsfrist: 17.8.17
I travle hverdager har vi ofte for liten tid til refleksjon. Vi går fra det ene gjøremålet til neste uten å stoppe opp og se om det er behov for justeringer. Egentid med egenomsorg kommer ofte i siste rekke. 

Fagseminar i Kjøllefjord 20. og 21.september 2017 «Gutter/menn utsatt for seksuelle overgrep»

Påmeldingsfrist: 31. august

Psykolog -og rustjenesten i Lebesby kommune ved kommunepsykolog/psykologspesialist Sigrid arsen og miljøterapeut Åshild K. Pedersen arrangerer samarbeid med Mental Helse Lebesby og Kjøllefjord Røde Kors et todagers fagseminar «Gutter/menn utsatt for seksuelle overgrep»

Informasjon fra oppvekstetaten

  • Vi minner om at det er skolestart mandag 21.august kl 08.30 for Veidnes, Lebesby og Kjøllefjord.
  • Årets 1.klassinger starter kl. 09.00
  • Husk å søke skoleskyss for alle elever tilhørende Lebesby oppvekstsenter bosatt på strekningen Bekkarfjord –Trolllbukt - Lebesby – Ifjord - Friarfjord, og for elever tilhørende Kjøllefjord skole bosatt i Dyfjord, Kifjord og Snattvika, samt 1.klassinger som bor på Galgenes. Søknadsskjema finnes elektronisk på  www.ffk.no>samferdsel>skoleskyss

Skolerute 2017/2018

Veidnes skole, Lebesby oppvekstsenter og Kjøllefjord skole

Avfallscontainere på Lebesby, Kunes og Veidnes

Lebesby kommune har stående containere på Lebesby, Kunes og Veidnes der husholdningene kan levere grovavfall som normalt ikke kan legges i søppeldunken. Ordningen kan benyttes av fastboende som betaler ordinært renovasjonsgebyr.

Valglogo

Stemmesteder og - tider

Informasjon om stemmesteder og -tider i Lebesby kommune

Har du satt opp bygning som er unntatt søknadsplikt - HUSK Å MELDE fra til kommunen når bygget er ferdig

MER FRIHET TIL Å BYGGE, MEN OGSÅ MER ANSVAR
Selv om det er flere tiltak som er unntatt søknadsplikten til kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

SI FRA TIL KOMMUNEN AT BYGGET ER FERDIG
Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.