Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Fasade Bibliotekbygg

Lebesby kommune ønsker å leie ut bygget i Strandvegen som idag huser biblioteket og kontorlokaler.

Deler av bygget er betydelig oppgradert de senere år. Bygget ligger i sentrum av Kjøllefjord, og er ledig for leie fra ca 1/2-2017 til 31/12-2018.
Er du interessert kontakt : postmottak@lebesby.kommune.no

Vedtatt detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden, PlanID: 2022201401

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i Lebesby i møte den 3.5.2016, sak nr. PS 14/16, vedtatt detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden.

Kjøllefjord svømmehall er åpnet for sesongen.

Bassenget er åpent onsdager kl. 17:00 - 19:00 og fredager kl. 17:00 - 20:00. Oppvarmet basseng på fredager vil være et tilbud fra oktober. 

lesekroken.no

Lesekroken.no

Bibliotektjeneste i Lebesby kommune tilbyr nå tilgang til nettstedet Lesekroken.no.

Kampanje: Rekruttering av nye frivillige

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige. Denne kampanjen er rettet mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.

Foto Busskilt

Skoleskyss

I perioden 18. august - 10. september må elever/foreldre gå inn på www.177finnmark.no/Skoleskyss og søke elektronisk om ordinær eller særskilt skoleskyss

Ledige stillinger i Lebesby kommune

Det er flere spennede stillinger ledig i Lebesby kommune.