Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Har du bolig eller leilighet til utleie i Kjøllefjord?

Lebesby kommune søker bolig/leilighet i Kjøllefjord til vår nye medarbeider så snart som mulig. Både møblert og umøblert er av interesse! Ta kontakt med personalrådgiver Yvonne Bell på tlf. 97990903 dersom du har noe å tilby. 

Ledig stilling som Fagarbeider

Søknadsfrist 31.10.16

Lebesby kommune har ledig 1 x 36,97 % fast fagarbeider helgestilling, med arbeid hver 4 helg.
Vi søker en engasjert medarbeider som kan jobbe med et barn med sammensatte behov. Arbeidssted vil være i tilrettelagt bolig.

Vi tilbyr influensa-vaksine ved Kjøllefjord legekontor

  • Onsdag 19.oktober
  • Torsdag 20. oktober
    Fra kl. 09.00-11.30  og  12.00- 14.30
    Du kan møte opp uten timeavtale disse to dagene.

Lebesby kommune skal revidere kommuneplanen

Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens samfunns- og arealdel skal revideres.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden, PlanID: 2022201401

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret i Lebesby i møte den 3.5.2016, sak nr. PS 14/16, vedtatt detaljreguleringsplan for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden.

Kjøllefjord svømmehall er åpnet for sesongen.

Bassenget er åpent onsdager kl. 17:00 - 19:00 og fredager kl. 17:00 - 20:00. Oppvarmet basseng på fredager vil være et tilbud fra oktober. 

lesekroken.no

Lesekroken.no

Bibliotektjeneste i Lebesby kommune tilbyr nå tilgang til nettstedet Lesekroken.no.

Kampanje: Rekruttering av nye frivillige

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige. Denne kampanjen er rettet mot organisasjoner, lag og foreninger med mål om å få flest mulig til å registrere sin organisasjon på frivillig.no. Dette vil gi både kommunen og innbyggerne oversikt over frivillige organisasjoner lokalt og mangfoldet i frivillige oppdrag folk kan bidra til i lokalmiljøet. Frivillig.no er gratis å bruke både for folk og organisasjoner.