Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Ordførerens side

Ordførerens side

Julehilsen

En av kommunestyrets viktigste oppgaver er å vedta økonomiplan og et budsjett i balanse.  Jeg har vært med på å vedta 18 budsjett i Lebesby kommunestyre, i år som alle andre år – er jeg svært fornøyd med kommunestyrets resultat.

Bilde av Ordfører Stine Akselsen

Vi viderefører i stor grad eksisterende drift, bortsett fra noen små justeringer og besparelser på de ulike sektorene. Jeg er glad for videre skolelunsj og gratis skolefrukt til skolebarna alle dagene. Det gode tilbudet på helse, som to fysioterapeuter, rus/psykiatri, aktivitører på sykehjem og omsorgsboliger, samt stillingen diabetes/kols videreføres. Vi fortsetter å investere i vann og avløp, boligbygging i Lebesby og Kjøllefjord, vi skal investere i legekontoret på Lebesby og  vi har satt av 1mill i tilskudd til flytebrygge i indre del av kommunen. I tillegg til ordinære kulturmidler har vi også satt av 200.000 i integreringstilskudd til lag og foreninger. Et godt og solid budsjett som viderefører tjenestene vi har i dag. Jeg er spesielt stolt av at kommunestyret i 2017 velger å betale 10mill ned på lånebelastningen, 3mill mer enn nødvendig. Dette gjør oss i stand til å starte opprustningen av skolebygg, forhåpentligvis i 2018.
Som politiker er det mye hyggeligere å bruke penger på populære tiltak, enn å spare. Lebesby kommunestyre har bygd samfunnet opp til de som kommer etter oss, samtidig som man har satt av penger på fond og opparbeidet en god økonomi som gjør oss rustet til å klare både opp og nedturer. Det er alltid viktig å ha fokus på forbedrings og innsparingspotensiale. En ting er sikkert, vi har ingen pengemaskin på bakrommet – og vi må alltid forholde oss til de rammene vi har.

Det har skjedd mye spennende både innenfor fiskeri og havbruk, flåte, næringslivet og byggesiden i kommunen dette året. Det er også veldig gledelig å oppleve at vindkrafteventyret forhåpentligvis ikke er over i kommunen vår. Vindkraft Nord vil i disse dager sende inn melding til NVE om bygging av Davvi Vindpark. Denne parken er lokalisert i Lebesby og Tana kommuner. Her er det planer om å bygge ut en park som er mer enn 10 ganger større enn Kjøllefjord vindpark. Dette ønsker vi selvsagt hjertelig velkommen! Sysselsettingen og inntektspotensialet ved en park på den størrelsen vil være enorm for kommunen vår. Vi skal bidra der vi kan, og kommer selvsagt til å jobbe for at kommunen skal få størst mulig lokale ringvirkninger, når prosjektet forhåpentligvis får konsesjon og blir en realitet.

Kommunen har dette året tatt imot 27 flyktninger, av dette er det 17 barn. Jeg er imponert over måten kommunen og samfunnet har tatt dem imot. Skolen og barnehagen har gjort en kjempejobb. Lag og foreninger har drevet oppsøkende virksomhet og  lagt til rette for at både store og små skal trives. Det er en berikelse for kommunen å få nye innbyggere!

Jeg ønsker å takke alle for innsatsen i 2016!
Takk til lag og foreninger som bidrar til bolyst. Takk til ildsjeler som daglig står på. Takk til næringslivet som er utviklingsorientert og  bidrar til gode tjenester. Tusen takk til alle dere som jobber i kommunen og daglig står på for at vi skal kunne tilby gode tjenester til våre innbyggere. Takk til administrasjonen som legger til rette for at vi som politikere skal kunne fatte gode vedtak og bidra til at kommunen skal være utviklingsorientert, ha fokus på god tjenesteyting og fremstå attraktiv for både innbyggere og potensielle tilflyttere.

Da ønsker jeg alle ei flott jul og et riktig godt nytt år! Jeg gleder meg til fortsettelsen