Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Ordførerens side

Ordførerens side

Sommerhilsen

 

Bilde av Ordfører Stine Akselsen

Kommunen har brukt mye ressurser på å legge til rette for Kjøllefjord som fiskerihavn. Tilbakemeldingene fra flåten er at vi er attraktiv som havn. Vi tiltrekker oss mange fremmedflåter, og flere større fartøy velger seg Kjøllefjord. Kvantum fisk som leveres har økt, og det er til nå levert  5000tonn fisk i Kjøllefjord.  Om vi skal fortsette den fine utviklingen er vi i fremtiden avhengig av liggekai til større fartøy, noe vi allerede er begynt å jobbe litt med.

Kommunen har sendt inn havnekrav for både Lebesby og Veidnes havn, der vi ønsker at Kystverket skal finne gode løsninger for skjerming og utdyping i begge havnene. Det er en positiv utvikling i antall fiskefartøy , i tillegg til fiskemottak i Trollbukt og Veidnes.  For å få havner som er funksjonelle og sikre, samt at samfunnene skal få fortsette den positive utviklingen, er vi helt avhengige av at det blir gjort utbedringer.  Disse havnekravene skal vi som kommune følge opp både administrativt og politisk.

Grieg Seafood utvider anlegget sitt i Landersfjord.  Utvidelsen som skal være ferdig om 1år vil resultere i to separate settefiskanlegg hvor hele prosessen fra yngel til ferdig smolt foregår i begge byggene.

Lerøy og Laksefjord AS ønsker å utvide sin produksjon av settefisk fra 11,5 til 15,2 mill smolt. Kommunen er heldig som har aktører som satser og ønsker å utvikle sin aktivitet. Vi har god dialog med næringen og bidrar der det er ønskelig og nødvendig.

I løpet av høsten vil 4 utleieboliger stå klare i Kjøllefjord, byggeprosessen har tatt 1år.  I 2018 skal vi starte byggingen av 4 nye boliger i Kjøllefjord, samt 4 boliger på Lebesby. Kostnadene for disse boligene er beregnet til 19,8 mill.  Kommunen har fått tilskudd av Husbanken på 5,066 mill. Det er viktig å ha boliger tilgjengelig om vi skal klare å tiltrekke oss nye innbyggere, og samtidig beholde de vi har. 12 nye utleieboliger i kommunen på få år er sprekt,  og jeg er glad for at kommunestyret har gjort disse prioriteringene.

Resultatregnskapet for 2016 viser at kommunen hadde et overskudd på 4,6 mill. Kommunestyret vedtok i juni at dette skulle avsettes til disposisjonsfond. Vi er fortsatt ikke der vi bør være med fondene våre, og jeg håper at politikerne fortsetter å sette av penger til fond.

I forbindelse med kommuneplanarbeidet har jeg denne våren deltatt på folkemøter i hele kommunen. Dette har vært flotte møter med gode innspill. Planen skal danne grunnlaget for fremtiden, derfor viktig med innspill fra innbyggerne våre. Til høsten skal det gjennomføres møter med næringslivet.  

Avgangselevene våre hadde gode eksamensresultat. Jeg ønsker å gratulerer både elever og lærere med et godt gjennomført løp.

God sommer!