Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Ordførerens side

Julehilsen fra ordfører

2017 er på hell og vi kan se tilbake på et flott år for Lebesby kommune. Landingene av råstoff i hele kommunen er gått betraktelig opp. Flere fiskere har investert i nybygg som etter hvert vil ankomme kommunen. Vi har attraktive havner, og flere landanlegg.

Bilde av Ordfører Stine Akselsen

Denne fordelen må vi bygge videre på. Fiskeriaktiviteten er viktig og vi som kommune må legge til rette slik at vi fortsatt kan utvikle oss som fiskerikommunen.

Både Grieg Seafood og Lerøy Laksefjord satser stort og gjør investeringer i Laksefjorden. Til sammen bygger disse aktørene ut for ca 375 Mill. Grieg ferdigstiller sin utbygging neste år, mens Lerøy starter opp med sin utbygging i løpet av 2018. Dette er enorme investeringer. Jeg er svært glad for at vi har store konsern som ønsker å satse og ser mulighetene i akkurat vår kommune.

Kommunestyret har vedtatt neste års budsjett og jeg er glad for at vi fortsatt kan si at vi har gode tjenester i kommunen vår. Men det er viktig å ta innover seg at kommuneøkonomien strammer seg til. Det er gjort store endringer i statsbudsjettet som gjør at inntektene våre går drastisk ned. Endringer i takstgrunnlaget for verk og bruk på eiendomsskatt og mindre statlige overføringer til små kommuner gjør at vi har mindre å bruke på drift og investeringer enn det vi tidligere har hatt. 

Kommunen investerer nå i utstyr som skal monteres i kommunestyresalen slik at alle kommunestyremøter kan overføres direkte på nett. Håper dette vil være med å bidra til at flere får med seg de politiske debattene og vedtakene som gjøres. 

Det siste året har vi tatt imot 37 nye landsmenn og integrert de i samfunnet vårt. Tusen takk til lag og foreninger, til innbyggere og ikke minst alle ansatte som har gjort en fantastisk jobb slik at dette har vært mulig. 

Jeg ønsker å takke alle for året som er gått! Takk til alle ansatte som gjør en fantastisk innsats og bidrar til at vi tilbyr svært gode tjenester. Takk til innbyggerne som bidrar til at vi har flotte bygder med stor aktivitet og bolyst. Takk til politikerne for et godt samarbeid og en flott innsats i 2017. 

Jeg håper at vi også i fortsettelsen skal være en god kommune og bo i for alle. Jeg håper at vi også i 2018 opplever at næringsaktørene satser og ser til Lebesby kommune. Jeg håper at vi fortsatt vil oppleve innbyggere som står på og yter en innsats for fellesskapet, og jeg håper at vi tar vare på hverandre og gjør vårt for at samfunnene våre skal være inkluderende. 

Jeg ser fram til et nytt år med nye muligheter! 
Ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

Stine Akselsen
Ordfører i Lebesby kommune