Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kultur, idrett og fritid

Kulturmidler 2017

KULTURMIDLER 2017! SØKNADSRIST 1. JUNI
Også i år kan lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå søker kulturmidler.
Formålet med kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv som kommer lokalsamfunnet til gode. Alle foreninger hvor mennesker møtes på fritiden for å drive med en aktivitet, og sender inn godkjent søknad er berettiget kulturmidler. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå, samt barn og ungdom prioriteres.
Søknadsskjema finnes under selvbetjening; skjema og blanketter:
kulturmidler bilde
Andreas Hoffmann Kulturleder 979 90 985
     


Besøksadresse Strandveien, 9790 Kjøllefjord
Postadresse Postboks 38, 9790 Kjøllefjord