Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kultur, idrett og fritid

Idrettsplan 2018-22

Kommunestyre vedtok den 17.10.2017 som sak PS 66/17 den nye KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 – 2022. Planen finnes på Kjøllefjord bibliotek og er send ut til alle kommunale utlånstasjoner til høring og offentlig ettersyn av plandokumentet i 6 uker jf. pbl § 11-14.
 
Andreas Hoffmann Kulturleder 979 90 985
     


Besøksadresse Strandveien, 9790 Kjøllefjord
Postadresse Postboks 38, 9790 Kjøllefjord