Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

FOLKEMØTE KULTUR I LEBESBY KOMMUNE MOT 2035

i Kjøllefjord den 4. april kl.19.00 på rådhuset på Lebesby den 5. april kl.19.00

folkemøte kultur

Lebesby Kommunestyre vedtok den 18.12.2017 som saksnr. PS90/17 oppstart av planprogram for kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet.

Kulturkontoret ønsker å involvere folk flest tidlig i prosessen og inviterer dermed til

FOLKEMØTE

KULTUR I LEBESBY KOMMUNE MOT 2035

i Kjøllefjord den 4. april kl. 19.00 på rådhuset

på Lebesby den 5. april kl.19.00 på bygdetunet

Framtidas kommune vil være basert på nært samarbeid med befolkningen, der innbyggerne er aktive deltakere og tar felles løft for å skape gode lokalsamfunn. Folk vil ha et mangfoldig kulturtilbud der de bor. Det skaper trivsel, aktivitet og tiltrekker folk. Kulturdepartementet jobber med en ny kulturmelding som skal revidere det utvidede kulturbegrepet.

Kultur skaper identitet og må integrere alle aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov. Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, amatører og profesjonelle, kunstnere og kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og kompetansedeling.  Kulturarbeid skal også inngå i bosetting og kvalifisering av flyktninger.

 

Kulturkontorets arbeidsområder knyttet til biblioteket og utlånstasjoner, kinoen, prosjektbasert utviklingstiltak, kulturskoler i Kjøllefjord og Lebesby, utstillinger, arbeid med ungdomsklubbene, Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, dynamiske kommunale kunstprosjekter, nasjonale og internasjonale søknadsstrukturer og samarbeid med kulturaktører i det frie feltet skal samles i en egen «Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet».

Alle er velkomne å dele sine erfaringer, ønsker, drømmer og frustrasjoner.