Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Støtteordninger

P 1050552

Fiskerifond

Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til finansiering av fiskefartøy, finansiering av bruk/redskaper, bistand i forbindelse med havari/skade, kjøp av fiskekvoter.

Her kan du lese om vedtekter for fondet.

 Søknadsskjema til fiskerifondet finner du her  (i pdf.-format)

Dersom du ønsker å fylle søknaden ut på pc gjør du det  her PDF document ODT document  

Næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak.

Her kan du lese vedtektene for fondet.

Søknadsskjema til næringsfondet opprettes under www.regionalforvaltning.no 

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, tlf. 78499521 dersom du har spørsmål. 


Marine næringer - fond

Sametinget har opprettet ei tilskuddsordning for marine næringer, les mer her

Rekrutteringsfond for fiskere - Finnmark fylkeskommune

Les mer om rekrutteringsfondet på fylkeskommunen sin nettside her: