Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Økonominytt

Lebesby kommune endrer eiendomsskatten for 2017

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e).

Budsjett- og økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan skal behandles i Formannskapet 28.november og i Kommunestyret 18.desember
Kommuneøkonomien i Lebesby strammer seg til.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer.  I forslaget til statsbudsjett for 2018 er en forsmak på det som kommer. Det gjort en rekke endringer som rammer småkommuner generelt og vår kommune spesielt. Det største grepet er forslaget om endringer i hva som skal inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, bortfall av eiendomsskatt på kraftlinjer, teleanlegg o.l . 

Liste over leverandører og tilskuddsmottakere regnskapsår 2015

I år som i fjor legger vi ut liste over  leverandører (og tilskuddsmottakere) hvor vi har handlet for over 100 000.- sist regnskapsår (2015). Flere store investeringsprosjekter gjorde at 2015 ble et år med rekordhøye anskaffelser.

Lebesby kommune er klar for å motta inngående faktura elektronisk!

Etter overgang til nytt økonomisystem er Lebesby kommune nå klar for å motta inngående fakturaer elektronisk (på fil).

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 – 2016 er lagt ut til offentlig ettersyn fra d.d. og fram til Kommunestyrets møte den 18.12.12.
Dokumentet er tilgjengelig på Rådhuset og Bibliotekene i kommunen.

Budsjett- og økonomiplan 2013 - 2016

Vedtatt i kommunestyret 18.12.2012