Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Scooterløyper

Kunngjøring

Åpne løyper pr 6.3.18
Vær obs på at det er kan være lite snø - så kjør pent!

Nr.
 
  Strekning
 
1 ÅPEN Kjøllefjord - Skjøtingberg
2 STENGT Kjøllefjord - Dyfjord
3 ÅPEN - Kjølvannet (løype 4), til S-vannet
- Kifjord - Sørbotn
4
ÅPEN

Kjøllefjord (Breivika) - Kifjord - Vikadalen -
- Vikadalen - Kjølvannet - Hopseidet

4 ÅPEN Sideløype som krysser fv-888 frem til kommunegrensen mot Gamvik ved høyde 270 og løype 6 i Gamvik kommune.
5
 


ÅPEN

 Bekkarfjord - Geitvannet - Langfjorddalen - Steinvannet - Martadalen - Bekkarfjord
6 ÅPEN Lebesby – Elvedalen – Martadalen  - Holmsjøen  - Gik`sjav`ri
Æstur til løype 8 i Tana (Gurojavri) - Flyvarden - Tranevann - Dålla
7 ÅPEN Ifjord Camping til løype 6.
8

ÅPEN

Friarfjord – Gabbat - Pæskvannet – Gåddetjavri.
- Sideløype til Mæddenluobbal og Derdnu
- Sideløype til Scandinaviavann.

9 ÅPEN Kunes - Rothujavri.
10 ÅPEN Veidnes - Kjæsvann
11
 
ÅPEN Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger.

12

ÅPEN

Rothojavri – Korsnesvann - Veidnes (løype 10)
– Sideløype til Namahis

13 ÅPEN Kunes - Anleggsveien (Løype 15)
14 ÅPEN Vikavannene (fra løype 4) - Nordmannset .
15 ÅPEN Adamsfjorden (Anleggsveien) - Dållajavri
16 ÅPEN Elvedalen, (ved Lebesby), - Buktavann – Skogvikvannet - Holmsjøen
17 ÅPEN Smielvdalen, fra Hopseidet opp dalen fram til løype 9 i Gamvik

18

ÅPEN
Nikolasdalen - Laggo: fra fv 888 fram til kommunegrensen og løype 11B i Gamvik kommune.
- NIkolasdalen kommuengrense mot Gamvik møter løype 11B.

Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her PDF document ODT document