Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Scooterløyper

Kunngjøring om stenging av løyper

Oppdatert pr 5.5.18

Nr.
 
  Strekning
 
1 STENGT Kjøllefjord - Skjøtingberg
2 STENGT Kjøllefjord - Dyfjord
3 STENGT - Kjølvannet (løype 4), til S-vannet
- Kifjord - Sørbotn
4
STENGT

Kjøllefjord (Breivika) - Kifjord - Vikadalen -
- Vikadalen - Kjølvannet - Hopseidet

4 STENGT Sideløype som krysser fv-888 frem til kommunegrensen mot Gamvik ved høyde 270 og løype 6 i Gamvik kommune.
5
 


DELVIS
ÅPEN

ÅPEN Bekkarfjord - Geitvannet - Langfjorddalen - Steinvannet
I hht. Fylkesmannens vedtak av 2.5.18 - åpen til 13.  mai.

STENGT- Martadalen - Bekkarfjord
6 STENGT Lebesby – Elvedalen – Martadalen  - Holmsjøen  - Gik`sjav`ri
Æstur til løype 8 i Tana (Gurojavri) - Flyvarden - Tranevann - Dålla
7 STENGT Ifjord Camping til løype 6.
8

STENGT

STENGT

Del av løype 8 fra Gahpatjavri til Gottetjavri.
Fra og med 2. Mai 2018.
Vedtatt av Fylkesmannen etter anmodning fra reinbeitedistrikt 13


Friarfjord – Gabbat - Pæskvannet – Gåddetjavri.
- Sideløype til Mæddenluobbal og Derdnu
- Sideløype til Scandinaviavann.

9 STENGT Kunes - Rothujavri.
10 STENGT Veidnes - Kjæsvann
11
 
STENGT Lille-Porsanger - Kjæsvann med tilknytning til kommunegrense  i Porsanger.

12

STENGT

Rothojavri – Korsnesvann - Veidnes (løype 10)
– Sideløype til Namahis

13 STENGT Kunes - Anleggsveien (Løype 15)
14 STENGT Vikavannene (fra løype 4) - Nordmannset .
15 STENGT Adamsfjorden (Anleggsveien) - Dållajavri
16 STENGT Elvedalen, (ved Lebesby), - Buktavann – Skogvikvannet - Holmsjøen
17 STENGT Smielvdalen, fra Hopseidet opp dalen fram til løype 9 i Gamvik

18

STENGT
Nikolasdalen - Laggo: fra fv 888 fram til kommunegrensen og løype 11B i Gamvik kommune.
- NIkolasdalen kommuengrense mot Gamvik møter løype 11B.

Her kommer du inn til kartportalen hos Nordatlas - Fylkesatlas for Finnmark.

Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - ytre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - indre del
Pdf-fil med kart over skuterløyper i Lebesby kommune - Kunes/Veidnes
Søknadsskjema for Dispensasjon fra motorferdselloven finner du her PDF document ODT document