Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Høring og offentlig ettersyn

HUSK! Høring og offentlig ettersyn av KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 – 2022

Kommunestyre vedtok den 17.10.2017 som sak PS 66/17 den nye KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 – 2022. Planen finnes på Kjøllefjord bibliotek og er send ut til alle kommunale utlånstasjoner til høring og offentlig ettersyn av plandokumentet i 6 uker jf. pbl § 11-14.
Planen finnes også under møtedokumenter (Kommunestyre, 17.10.2017)