Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Bosetting og kvalifisering Artikkel

Vil du være veiviser for våre nye innbyggere med flyktningbakgrunn?

Lebesby kommune har nå gjort avtale med IMDi om å ta i mot tre personer i løpet av august og en familie på tolv stykker i løpet av september. Vi søker etter veivisere til våre nye innbyggere.

Avdeling for bosetting og kvalifisering i Lebesby kommune søker frivillige familier/personer som ønsker å fungere som "stifinnere/veivisere" for våre nye innbyggere med flyktningbakgrunn. Disse menneskene skal bo og lage seg et liv i Lebesby kommune, og mange ønsker å være ressurser.

Dette handler om å vise våre nye innbyggere Lebesby kommune, våre ulike familiestrukturer og tradisjoner. Skape nettverk og vennskap, slik at også de kan lære å bidra til sitt lokalsamfunn. Dette er helt frivillig, men man vinner vennskap og kjennskap til nye kulturer. Og frivillige veivisere vil være viktige støttespiller for mennesker som kommer fra vanskelige situasjoner til noe helt ukjent.

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass? Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? Hvor er de beste fiskevannene?

En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase.

Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Vi har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

 

Hvis du ønsker å være en veiviser for våre nye innbyggere, ta kontakt med Linn Mørch Pettersen på e-post: linn.pettersen@lebesby.kommune.no eller på telefon 400 54 490 for mer informasjon.