Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Varsel om økning i barnehage- og Sfosatser, samt økning i egenandel i kulturskolen fra 1. mars 2011

I hht. kommunestyrevedtak av 20.12.10 skal satsene øke med 3 %.

De nye satsene blir som følger:

Galgenes barnehage
6 timer pr dag: Kr 1430.-
9 timer pr dag: Kr. 1590.-
Det er ingen endringer i kostpenger, og det er fortsatt 50 % søskenmoderasjon.

Lebesby oppvekstsenter, avd. barnehage
6 timer pr dag: Kr. 1430.-
8,5 timer pr dag: Kr. 1500.-
Det er ingen endringer i kostpenger, og det er fortsatt 50 % søskenmoderasjon.

Skolefritidsordningen Kjøllefjord og Lebesby
Helårsplass etter skoletid: Kr. 670.-
Månedsplass: Kr. 890.-
Ukesplass: Kr. 280.-
Dagplass: Kr. 70.-
Det er ingen endringer i kostpenger.

 

Kulturskolen
Individuell- og gruppeundervisning elever kr. 1400.- pr. år
Individuell- og gruppeundervisning voksne kr. 1800.- pr. år

Søskenmoderasjon:          50 % moderasjon i forhold til gjeldende satser for valgt tilbud.
Fagmoderasjon:                 40 % moderasjn gis til de som velger flere aktivitetstilbud.
Fritak /reduksjon:                Det kan søkes om fritak/reduksjon på bakgrunn av dokumenterte
                                                økonomiske/sosiale årsaker/behov. Søknaden behandles
                                               individuelt, administrativt.

 

De nye satsene gjelder fra 1.mars 2011.