Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Vann/avløp

Vann/avløp

Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lebesby kommune

Lebesby kommune legger med dette forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring, jfr. vedtak i Utvalg for Plan, teknisk og miljø.
Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. mai 2019.

 

Vannkvalitet i Lebesby kommune

Lebesby kommune tar vannprøver i henhold til frekvens basert på råvannskvalitet og drikkevannsforskriften.
Vannprøve resultatene er tilgjengelig på www.lebesby.kommune.no under teknisk/vann/avløp.

http://www.lebesby.kommune.no/vannkvalitet.317487.no.html

Når gis Kokevarsel?