Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Valg av medlemmer til Forliksråd, skjønnsmedlemmer og meddommere til lagmannsrett og tingrett

Meld din interesse innen 1.april.2020

Vil dette være noe for deg?

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. Det skal også velges medlemmer og møtefullmektiger til Forliksråd.

Forliksråd
Valg av medlemmer til Forliksråd for 2020 og perioden 2021- 2025
Forliksrådet skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. Domstolloven § 27.
Forliksrådsmedlemmer er dommere og dl § 53 gjelder derfor også for dem.
Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlemmer jf. dl §56. Utelukket for valg jf. dl §71 - §72. 

 

Møtefullmektiger til forliksrådet
Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for 2020 og perioden 2021-2025
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. I Lebesby kommune skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.

 

Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten

Meddommere velges for fire år av gangen. Perioden er fra 1.januar 2021 til og med 31.desember 2024.
Det fremgår av domstolloven § 67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.»
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet, jf. Domstolloven § 70-72.

Skjønnsmedlemmer
Det skal oppnevnes 3 skjønnsmedlemmer til skjønnsmedlemsutvalgene. Reglene i domstolloven §70, unntatt annet ledd nr. 1 om en øvre aldersgrense, §§71-74 og § 79 gjelder for valg av skjønnsmedlemmer.

 

Dersom du er interessert i noen av disse, gi oss beskjed innen 1.april 2020

Send e-post til benedikte.krogh@lebesby.kommune.no eller ring 97 99 09 03