Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Utvalg for Helse- og sosial

Utvalg for Helse- og sosial 2020 - 2023

Fra møtet i Kommunestyret den 16.6.20. saksnr PS 47/20 og suppleringsvalg 27.10.20  PS 71/20, 16.3.21, saksnr PS 15/21 og PS 48/21 15.6.21.

Fornavn Etternavn  Faste medlemmer     
Ingunn Sørbø Leder (LTL/AP)
Raimo Sørensen Nestleder (LTLAP)
Kristin  Johnsen Medlem (LTLAP)
Bente K B Nilsen Medlem (H/SV/SP)
Simone W Nilsen Medlem (H/SV/SP)
     
Fornavn Etternavn Varamedlemmer
Bjørn  Pedersen 1.vara (fellesliste AP/LTL)
Espen Hustad 2.vara (fellesliste AP/LTL)
Marte S Rasmussen 3.vara (fellesliste AP/LTL)
Kenneth Nygård 4.vara (fellesliste AP/LTL)
Monica  Valle 1. vara (fellesliste H/SV/SP)
Tommy  Bech 2. vara (fellesliste  H/SV/SP)